Hebben de geascendeerde meesters de Verenigde Naties gesponsord?

Vraag: Hebben de geascendeerde meesters de Verenigde Naties gesponsord? En als dat zo is, doen ze dat dan nog steeds?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Albuquerque (USA):

Dat hangt af van wat je bedoelt met sponsoren. Wij hebben hier niet veel over gesproken, omdat het moeilijk is om te bepalen wat sponsoren is. Er wordt gezegd dat ik Amerika sponsor, maar ik heb ook gezegd dat het geen blanco cheque is.

Oorspronkelijk hebben we de Verenigde Naties gesponsord, omdat het per slot van rekening een organisatie is die de verschillende naties op de wereld een forum geeft, waar ze over verschillende kwesties kunnen spreken. Daardoor ontstaat de mogelijkheid tot dialoog, om begrip te kweken. Het is een mogelijkheid om mensen iets te helpen ontdekken wat wij basale menselijkheid hebben genoemd of wezenlijke menselijkheid, maar dit betekent niet dat wij de Verenigde Naties een blanco cheque hebben gegeven. Het betekent niet dat we het eens zijn met de Verenigde Naties of alles goedkeuren wat zij hebben gedaan of nog doen. Wij beschouwen het zo dat vrije wil de kans moet krijgen om zichzelf te manifesteren, wanneer wij dus iets creëren – of helpen bij het creëren van iets, zoals bijvoorbeeld een idee – dan is het niet zo dat wij een bepaalde uitkomst in ons hoofd hebben. Zoals we hebben gezegd over Amerika, beschouwen wij het als een proces, een experiment, een kans om te kijken hoe de mensen reageren en wat zij ermee doen.

Het is wel duidelijk dat de Verenigde Naties niet een heel effectieve organisatie is; het is een soort discussieclub voor oude mannen geworden en die heeft niet die invloed gehad die mogelijk was geweest. Het is ook duidelijk dat de gevallen wezens alles manipuleren om haar voor hun eigen doeleinden te gebruiken en dit is tot op bepaalde hoogte met de Verenigde Naties gebeurd.

Dus we sponsoren haar niet meer zoveel als in het begin, maar wij hopen nog steeds dat ze iets goed kan doen. Degenen onder jullie die in de Verenigde Naties gedoken zijn, weten dat er enorm veel bureaucratie is, maar enkelen van jullie zijn je er misschien ook van bewust dat dit een façade voor de wereld is en dat het er in de omgeving binnen heel anders aan toe gaat.

Al jij je daartoe geroepen voelt, kun je oproepen doen voor de Verenigde Naties, inclusief oproepen om het oordeel te vellen over degenen die achter de schermen aan het manipuleren zijn en haar gebruiken voor hun eigen agenda die niet de Gouden Eeuw bevordert, maar gezien de invloed die de Verenigde Naties op de wereld heeft, heeft het niet echt meer onze prioriteit. Ik zou liever hebben dat je oproepen doet voor Amerika als je een band hebt met Amerika of als je Amerikaan bent.

De Verenigde Naties is een van die organisaties die berust op een bepaalde belofte, een bepaalde droom om mensen te verenigen. Er zijn veel spirituele mensen, inclusief avatars, die die droom hebben. Als avatar besloten velen van jullie naar de aarde te komen, omdat je ervan droomde om de mensen te verbeteren, mensen samen te brengen en conflicten te voorkomen. Het effect van de Verenigde Naties en andere soortgelijke organisaties is helaas dat mensen worden teleurgesteld als ze haar belofte niet nakomt. Dan voelen zij zich hopeloos en hebben ze het idee dat er niets kan worden gedaan. Wij hopen natuurlijk dat zulke mensen de leringen van de geascendeerde meesters vinden en beseffen dat er wel iets kan worden gedaan, maar niet door die organisaties op de wereld. Jullie spirituele werk legt het fundament voor fysieke veranderingen.