Israël en de manier van denken om andere mensen de schuld te geven

Vraag: Het lijkt of de staat Israël en een deel van de wereld over het ongenoegen over de Joden van tegenwoordig, het specifieke doelwit vormt van diverse subtiele aanvallen: Polen was eeuwenlang een paradijs voor hen, zoals de Joden zelf toegeven, terwijl ze in de rest van Europa werden vervolgd en wreed uit veel landen werden gezet. Willen de meesters iets zeggen over dit fenomeen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Estland:

Als de meester die verantwoordelijk is voor de Gouden Eeuw op aarde, en omdat ik ook de Zevende Straal van Vrijheid vertegenwoordig, zal ik dit bespreken vanuit het standpunt wat het is dat mensen bevrijdt en wat hen bindt, wat het vasthoudt in een situatie die hen lijden bezorgt of ervoor zorgt dat ze niet vrij zijn. De waarheid is dat je, als je naar een willekeurige groep en hun huidige gedrag kijkt, kunt zeggen: “Helpt dit gedrag hen om meer vrij te worden of helpt hen dit om minder vrij te worden?” En het is wel duidelijk dat de staat Israël en de Joodse leiders in een neerwaartse spiraal gevangen zitten die hen steeds minder vrij maakt. En iedereen die hier neutraal naar kijkt, kan dit zien. Het is natuurlijk niet goed als de Joodse leiders andere landen beginnen te beschuldigen, of het nu Polen is of andere landen, omdat je de verantwoordelijkheid voor jezelf en jouw eigen gemoedstoestand moet nemen. En wanneer je anderen iets kwalijk neemt, dan doe je dat niet natuurlijk. Je neemt niet de verantwoordelijkheid voor jouw eigen gemoedsgesteldheid en dit zal jou minder vrij maken. Je kunt niet meer vrij worden als je anderen de schuld geeft.

Er is een duidelijke houding of denkwijze in het Joodse volk dat er eerlijk gezegd al sinds het Oude Testament is. En die is dat jij niet bent zoals de andere volkeren. Natuurlijk is er het hele idee dat zij Gods uitverkoren volk zijn en dat zou inhouden dat God bepaalde mensen meer gunsten geeft dan anderen. Stel dat God alle mensen heeft geschapen, omdat God alles heeft geschapen. Maar blijkbaar is God die alle mensen heeft geschapen, bepaalde mensen gunstiger gezind. Dat is niet de God die ik ken in het geascendeerde rijk, dus dan moet het wel een lagere god zijn. Dat is de enige logische verklaring.

De Joden hebben die houding waardoor ze zich apart opstellen. Wat zenden zij onderbewust naar de kosmische spiegel? “Wij willen ons anders voelen dan andere mensen.” En je ziet ook bij de Joodse mensen een lange geschiedenis van dat zij het gevoel hadden dat zij worden vervolgd door andere mensen, dat zij naar andere landen worden gebracht en daar gevangen gehouden, enzovoort. Het Joodse volk zendt op onbewust niveau de boodschap naar de kosmische spiegel: “Wij willen vervolgd worden. Wij willen dat mensen ons anders behandelen, omdat dit ons gevoel dat wij anders zijn, bevestigt. En het is zo belangrijk voor ons om ons anders te voelen.” Wat hebben wij over de Russen gezegd? Zij willen ook anders zijn. En wat kan Rusland dan niet doen? Op gelijke voet met andere landen staan, zodat ze deel worden van het geheel in plaats van er apart van te staan. En dit is precies hetzelfde mechanisme bij het Joodse volk, trouwens veel Arabische volken en ook veel andere mensen overal ter wereld. Zij willen anders zijn. Zij willen speciaal zijn. Wij willen gescheiden zijn. En hoe krijg je de bevestiging van dit gevoel dat je gescheiden bent? Als andere mensen je tegenstander zijn of je vervolgen of je straffen. Nogmaals, als het Joodse volk dit willen blijven ervaren na duizenden jaren, wie ben ik dan als de god van vrijheid om hen iets anders te vertellen?

Maar er is natuurlijk geen enkele manier om het Gouden Eeuwbewustzijn te krijgen als je zo denkt. Hoe kun je een onderdeel van de Gouden Eeuw worden als je die denkwijze bezit, omdat de Gouden Eeuw, het Aquariustijdperk, het tijdperk is van gemeenschap. En gemeenschap kan alleen maar gebeuren met gelijkgestemden. Wat is het woord community? Come ye into unity. Als er mensen zijn die apart willen staan van anderen, dan kunnen ze geen eenheid vormen met anderen. Dit kan niet. De Joden versterken alleen maar de denkwijze die hen van anderen scheidt. Als ze dat willen, dan is dat hun goed recht. De consequentie is natuurlijk dat ze vaak conflicten zullen krijgen met andere groepen mensen. Dat kan niet anders. Je kunt niet samenwerken, een eenheid vormen met andere mensen als je apart wilt staan van hen en denken dat jij anders bent of beter. Er bestaat natuurlijk ook nog altijd het waardeoordeel: “Wij zijn zo speciaal, daarom zijn wij eigenlijk beter dan andere mensen. En dat wordt bewezen door het feit dat zij zo jaloers zijn dat zij ons moeten vervolgen.” Waar zal deze denkwijze toe leiden? Waar heeft het jullie in het verleden naartoe geleid? Een van jullie mensen, Albert Einstein die van Joodse afkomst was, is beroemd om zijn uitspraak: “Als je hetzelfde blijft doen en verwacht dat het resultaat anders wordt, ben je gek.” Luister naar hem en besluit wat voor toekomst je wilt. Ik zeg niet welke toekomst je moet krijgen Ik zeg alleen wat de consequenties zijn als je op het spoor blijft waar jullie al zo lang op zitten.