Het spirituele standpunt ten aanzien van de situatie in Iran en andere moslimlanden

Vraag: Ik zou de geascendeerde meesters willen vragen of ze wat inzicht willen geven in Iran, over de sociaal-politieke en ook spirituele problemen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Oekraïne:

Gezien de beperkte tijd die we hebben wil ik nu niet een langere verhandeling geven, maar ik wil wel zeggen dat niet alleen Iran, maar veel moslimlanden, zowel in het Midden-Oosten als elders, hetzelfde probleem hebben. En om dat op een vereenvoudigde manier te zeggen, dan zouden we kunnen zeggen dat wanneer je de wereld als geheel beziet, het duidelijk is dat alle naties ongeveer een gelijk pad moeten volgen, niet precies hetzelfde pad, maar zeker een pad dat soortgelijk is. Jullie gaan van een min of meer dictatoriale regeringsvorm over op een democratische regeringsvorm. Alle moslimlanden moeten dat doen. Nu zeg je misschien dat sommige landen dit al hebben gedaan, omdat ze verkiezingen hebben en dergelijke, maar één kenmerk van een echte democratie is de scheiding tussen kerk en staat. Je kunt niet een volledig goed functionerende democratie hebben als er één religie is die het leven en denken van een land bepaalt. Vooral als dit ook het politieke proces beïnvloedt, is het niet mogelijk.

Door deze fase moeten alle naties heen: ze moeten religie van politiek scheiden. Ze verwerven die tolerantie van mensen met een andere religie, zodat de mensen in die natie zich niet gedwongen voelen om lid te worden van een specifieke religie of te doen alsof ze praktiserend lid zijn van die religie vanwege represailles, hetzij van de samenleving of van andere mensen. Er moet godsdienstvrijheid en tolerantie voor een religie komen om alle moslimlanden te laten doorgroeien naar de hoogste stadia van democratie, waardoor ze echt een functionerende democratie krijgen. Want wat is de essentie van een democratie die goed werkt? Dat is tolerantie en acceptatie van verschillen, persoonlijke verschillen en groepsverschillen.

In de landen die al heel lang democratie hebben, zie je een hogere vorm van democratie, je ziet steeds meer tolerantie daar. En hoewel er wat beperkingen kunnen zijn, omdat die landen geen Christusonderscheid bezitten, is het absoluut een fase waar alle democratieën doorheen moeten opdat er steeds meer tolerantie komt onder de mensen in de natie, en ook bij de mensen buiten die natie. Tolerantie van hun religie moet echt de realiteit worden, dat is een onontkoombaar onderdeel ervan. Het is gewoon een natuurlijke ontwikkeling.

Je kunt zelf wel zien waar Iran en andere moslimlanden zitten op die schaal. Als je een schaal maakt van de evolutie van de dictatuur naar hogere vormen van democratie, dan kun je zelf wel beoordelen waar elke natie zit. Dit geldt niet alleen voor moslimlanden. Het is eigenlijk de belangrijkste blokkade die Iran en andere moslimlanden moeten overwinnen voor die landen echt vooruit kunnen gaan. Ook in economische zin, want wat schept echte economische groei waar de mensen van profiteren en niet de elite? Dat is diversiteit, verscheidenheid, omdat in plaats van een gemonopoliseerde economische structuur, zoals bij een dictatuur, zoals in een strikt kapitalistisch land, creëer je in een democratische natie, een proces, een mechanisme dat niet toestaat dat de rijkdom in handen van een kleine elite valt, maar die zorgt ervoor dat alle mensen in die natie een redelijke levensstandaard krijgen.

Je zou eens kunnen kijken naar de Scandinavische landen, waar ze manieren hebben gevonden en ik zeg niet dat dit de enige manier is waarop het gedaan kan worden, maar zij hebben manieren gevonden, zodat daar maar heel weinig rijke mensen zijn. En alle mensen hebben een redelijke levensstandaard en de meerderheid van de mensen in hun land behoren tot de middenklasse waardoor zij een tamelijk welvarende levensstandaard hebben. Dit moet natuurlijk ook in de moslimlanden zover komen. Nogmaals, je kunt zien hoever je van dat doel af bent.

Maar ik zeg dat verscheidenheid het absolute fundament moet worden voor economische groei. En dat kan alleen in een land waar men verschillen tolereert. Wanneer dit collectieve bewustzijn de mensen in een model probeert te dwingen door middel van sociale druk, of door wetten en druk van de regering, de politie of de geheime politie, of de KGB of een propaganda-apparaat en dergelijke, dan kun je geen goed functionerende economie vol diversiteit krijgen. Eerlijk gezegd heb je een beperkte economie als je geen diversiteit in de economie hebt. En hoe gecentraliseerder een economie wordt, hoe meer die zal beginnen te krimpen, omdat er geen stuwkracht achter economische groei zit, omdat dit een individueel initiatief is, omdat je het initiatief kunt nemen, en de beloning van je eigen inspanningen later innen. Het wordt niet gestolen door iemand die hoger in de structuur boven jou zit.

Er kunnen nog veel andere dingen over worden gezegd, maar dit is zeker de belangrijkste blokkade die verhindert dat moslimlanden en de religie van de moslims is natuurlijk de grote blokkade hier en die hele denkwijze die deze religie heeft gevormd. Je weet zelf wel hoe de dynamiek is tussen Shia en Sunni, maar ook de Shariawet en de fundamentalisten. En die hele denkwijze, die een intolerante denkwijze is, kan niet van God komen, kan niet uit het spirituele rijk komen. Hier moet je oproepen voor doen, hier moeten jullie je op concentreren, want totdat deze blokkade haar grip op de mensen begint te verliezen, kunnen die naties natuurlijk niet verder komen. Je kunt allemaal andere dingen doen, je kunt met allerlei theorieën aankomen en zeggen: Dit moet er met de economie gebeuren, dit moet er in het onderwijs gebeuren, dit moet hier gebeuren, dat moet daar gebeuren.

In Amerika hebben we het concept dat er een gorilla van driehonderd pond in de kamer is, waarin een groep mensen zit te praten en achter hen staat die gorilla, maar niemand heeft het over die gorilla. En de gorilla van driehonderd pond in de moslimwereld is de religie van de moslims. En niemand wil het hebben over de invloed die ze heeft op de samenleving en hoe ze de groei van die samenleving tegenhoudt. Pas als dat gebeurt, pas als een cruciaal aantal mensen bereid is om hier openlijk over te praten en het probleem te erkennen, komen die samenlevingen niet verder. Dat gebeurt niet, zij kunnen niet verder totdat dit probleem is aangepakt.