De geldwisselaars van tegenwoordig

Vraag: Jezus, wat zou jij tegenwoordig doen met de geldwisselaars in de tempel?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2017 – Novosibirsk, Rusland:

Wel mijn geliefde, de geldwisselaars zitten tegenwoordig niet alleen in de tempel, maar in elk instituut van de samenleving. De geldwisselaars zijn niet alleen degenen die geld wisselen. Dat was een uitdrukkingsvorm van hen in die specifieke tijd. De geldwisselaars zijn de mensen die zichzelf in bevoorrechte posities plaatsen, zodat zij van de mensen kunnen profiteren.

De priesters zijn altijd geneigd om zichzelf tussen de mensen en God te plaatsen, maar de geldwisselaars willen een bepaald voordeel op aarde behalen. Eén uitdrukkingsvorm van de geldwisselaars in de samenleving van tegenwoordig is dat die mensen een positie in de regering hebben waardoor zij speciaal het gezag krijgen om bijvoorbeeld geld van de mensen te krijgen, zelfs iets wat je tegenwoordig corruptie noemt, maar op een manier die is goedgekeurd, zodat de mensen wel moeten betalen. Of de mensen moeten bang voor hen zijn en ze vooral respecteren. En je ziet dit in iedere samenleving, maar in sommige meer dan andere.

In veel verder ontwikkelde landen op de wereld zie je dat de bureaucratie een enorm grote onderneming in de samenleving is en veel mensen die in de bureaucratie zitten, hebben die bevoorrechte positie. Soms lijken ze wel minigoden die over het leven van de mensen kunnen beslissen, wat ze wel of niet kunnen doen, of ze een huis mogen bouwen, of waar ze een huis mogen bouwen en veel van dat soort dingen.

Het heeft dus meer betekenis dan alleen maar die van geldwisselaars. Veel van die geldwisselaars profiteren van hun positie om geld te onttrekken in de vorm van corruptie, maar niet iedereen. Enkelen hebben zelfs goede bedoelingen, maar zij geloven dat zij het beter weten dan de mensen. Sommigen geloven zelfs dat zij het beter weten dan de politici die door de mensen zijn gekozen, hoewel de bureaucraten niet worden gekozen. En daardoor zijn er vele onder hen die halfgoden zijn, als een god op aarde, waar ze in zo’n positie zitten dat niemand van boven of beneden in de samenleving hen kan tegenspreken, corrigeren, onderzoeken, en dit is de ware betekenis van de geldwisselaars.

Wat ik tegenwoordig met hen zou doen? Ik zou doen wat ik al doe: de mensen bewust maken van het pad naar Christusschap en hen helpen om dat te bewandelen, zodat zij het gevoel loslaten dat zij respect moeten tonen voor de geldwisselaars. Dit betekent niet dat je tegen hen in opstand moet komen of bezwaren maken. Er zijn veel gevallen waarin jij als Christuswezen aan Cesar geeft wat van Cesar is, en wat van Cesar is in die zin dat je gewoon doet wat je in de praktijk moet doen in je leven en er niet te veel aandacht aan besteden. Maar de ware oplossing is, net als op elk ander terrein, dat je eerst het collectieve bewustzijn verhoogt naar een hoger niveau, maar daarna ook het bewuste gewaarzijn van de mensen, en dan zie je dat er landen zijn, meestal in het westen, waarin men door verschillende stadia is gegaan, omdat de mensen ontevreden zijn geraakt over de bureaucratie en gewoon veranderingen hebben geëist. In enkele landen heeft dit geleid tot een geleidelijke verandering, zodat de politici, de media, bereid waren om zich op de bureaucratie te richten en niet toe te laten dat zij in bevoorrechte posities kwamen en dit heeft voor verandering gezorgd, omdat de bureaucratie er is om de mensen te dienen, de mensen zijn er niet om de bureaucratie te dienen.

En in een aantal landen is enorme vooruitgang geboekt, omdat de mensen niet bang zijn voor de bureaucratie; ze accepteren niet dat ze hen moeten omkopen, omdat ze geen omkoperij accepteren, corruptie niet accepteren en men de houding heeft dat de bureaucraten er zijn om het volk te dienen.

Dit betekent dat de mensen die niet die verandering in bewustzijn konden maken, zich hebben teruggetrokken of zijn weggevallen en dat ze nieuwe mensen hebben aangetrokken tot de bureaucratie die wel de houding hebben dat zij willen dienen. En dit is natuurlijk een heel belangrijke verandering in iedere natie, en je kunt ook hier in Rusland dit beeld vasthouden, oproepen doen, maar op elk moment in de tijd is er een bepaalde bureaucratie en je moet doen wat je moet doen om vooruit te komen met je eigen plannen of je plannen als groep. En dan geef je dus aan Cesar wat van Cesar is, in die zin dat je moet doen wat je moet doen, maar dit niet je Christusschap of je vooruitgang op het pad in de weg te laten staan.