Mensen hebben wel invloed op de regering en de machtselite – door hun collectieve bewustzijn te verhogen

Vraag: Dit gaat over de machtselite die onze regering bestuurt. Zij willen hun persoonlijke waarneming veranderen dat de regering zelfs niet door het volk kan worden beïnvloed en Moeder Maria heeft gezegd dat wij niet de machtselite onze regering moeten laten besturen. Waarom geloofden de geascendeerde meesters dat de mensen macht hebben vooral wat betreft de machtselite?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Albuquerque (USA):

Als de mensen geen macht hadden om de machtselite te beïnvloeden, dan zouden jullie nog steeds in de soort samenlevingen leven die je zag in de feodale samenlevingen van het middeleeuwse Europa. Je zou geen democratie hebben (zelfs al is het niet een volledig functionerende democratie), maar je zou niet het land hebben dat jullie nu hebben. Waarom/Hoe de mensen invloed op de regering kunnen uitoefenen? Dat kan, als jullie je bewustzijn verhogen. Het is gewoon een natuurwet, of wat je in ieder geval een spirituele karmische wet zou kunnen noemen, dat wanneer het bewustzijn van de mensen wordt verhoogd boven een bepaald niveau, de machtselite dan niet kan blijven die hen regeerde op dat lagere bewustzijnsniveau; er moet iets verschuiven. Wij weten heel goed dat naarmate er meer mensen hun persoonlijke bewustzijn verhogen, naarmate het algemene bewustzijn van wat de mensen weten en begrijpen wordt verhoogd, we dan op een punt komen waarop de machtselite niet haar grip op de macht kan behouden.

Soms slaagt de machtselite erin om zichzelf te transformeren en zoals Moeder Maria heeft gezegd,: “Toen de Verenigde Staten werd gevormd, duurde het maar even voordat de gevallen wezens die geïncarneerd waren en de gevallen wezens die niet geïncarneerd waren, meer invloed kregen op de Amerikaanse regering.” Maar de Amerikaanse regering is een stap verder dan de feodale samenlevingen van Europa. De Amerikaanse natie is tegenwoordig een stap verder en je kunt beter in de Verenigde Staten wonen dan in de Sovjet-Unie of China of in een andere dictatuur. Er is duidelijk vooruitgang geboekt en als je kijkt naar de laatste tweeduizend jaar, dan is er zeker vooruitgang geweest, dat kun je niet ontkennen. En elke keer als dat gebeurt, moet de machtselite meegaan.

Het potentieel bestaat natuurlijk dat de mensen zich bewust worden van dit proces, zij kunnen zich ervan gewaar worden dat er een machtselite is. In plaats van onbewust het bewustzijn verhogen (je zou kunnen zeggen je bewustzijn verhogen zonder dat je weet wat ze doen), kunnen de mensen zich bewust worden van het proces en zij kunnen bewust de machtselite confronteren en een regering eisen die niet door de machtselite wordt bestuurd. Wanneer dat gebeurt, dan kan er veel sneller een dramatische verschuiving plaatsvinden dan de geleidelijke verandering die er is wanneer de mensen zich niet bewust zijn van het proces. Dit is natuurlijk mijn visie op wat er in Amerika mogelijk is en dat wil ik graag bespreken en ik wil natuurlijk graag dat jullie hier oproepen voor doen.