Kunnen mensen het weer fysiek beïnvloeden?

Vraag: De meesters zeggen dat het bewustzijn van de mensen onvoorspelbare weerpatronen kunnen scheppen of het weer in het algemeen creëren. Wij horen dat er mensen zijn die het weer kunnen beheersen door regen te maken op een kunstmatige manier / chemtrails om iets te verbouwen.Mijn vraag is dan: Is het waar dat mensen in bepaalde mate met fysieke middelen het weer kunnen beheersen? Als dat zo is, hoeveel controle hebben de mensen dan wanneer het natuurrampen betreft, zoals aardbevingen, orkanen en tornado’s?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018, Nederland:

In deze dispensatie staan leringen dat eerst het bewustzijn komt voordat iets fysiek wordt gemanifesteerd en dit geldt voor alle fenomenen op aarde. Ik heb in vorige jaren leringen gegeven dat natuurrampen een product zijn van het collectieve bewustzijn, dus er zijn ook veel weerpatronen. De waarheid is dat de grillige weerpatronen een manifestatie zijn van het collectieve bewustzijn. De mensen zijn natuurlijk in zo’n lage bewustzijnsstaat dat zij niet de verantwoordelijkheid nemen voor hun bewustzijnsstaat en daarom niet erkennen dat hun bewustzijn die fenomenen heeft opgeleverd. Zij houden niet van de fenomenen, zij lijden eronder; zij hebben de wens om de omgeving te beheersen, vooral de gevallen wezens. Zelfs veel mensen zijn misleid om dat te geloven – dat wij de fysieke omgeving zouden moeten kunnen beheersen. Ze zijn dus op zoek naar fysieke, materiële middelen die het weer kunnen veranderen.

Natuurlijk bestaat er ook een fenomeen dat de gekke wetenschapper heet en je ziet dat ze zowel in de Verenigde Staten als Rusland, vooral in de Sovjet-Unie en in andere landen, proberen om een wapen te maken van het weer: om in staat te kunnen zijn om aardbevingen te veroorzaken met nucleaire wapens en dergelijke. Natuurlijk is er research op dat gebied geweest. De mensen kunnen tot op bepaalde hoogte het weer in de hand hebben. Vanzelfsprekend kun je een aardbeving veroorzaken als je een nucleaire bom laat vallen op een breuk in de aardlaag, enzovoort.

Er is geen technologie die je kunt gebruiken om het weer fysiek in je macht te krijgen. De vraag die je moet stellen, is: Waarom proberen jullie met fysieke middelen een fenomeen te veranderen dat in de eerste plaats al door jullie gedachten is gemaakt? Zou het niet gemakkelijker zijn om van gedachten te veranderen in plaats van naar een heel complex, moeilijk te maken, fysiek, technisch apparaat te zoeken? De reden is natuurlijk de invloed van de gevallen wezens die niet van gedachten willen veranderen. Wanneer zij niet van gedachten willen veranderen, dan weten ze dat zij niet de gedachten kunnen gebruiken om die fenomenen te veranderen en daarom zoeken ze al miljoenen jaren, zelfs in vorige sferen al, naar fysieke middelen om het fysieke octaaf in hun macht te krijgen.

En natuurlijk kun je binnen een bepaalde reikwijdte enige controle krijgen door middel van technologie. Wanneer je de waarheid kent, dat de ware oorzaak van alle fysieke fenomenen op de drie hogere niveaus ligt, dan zie je ook de beperking van fysieke technologie. Je ziet dit nergens duidelijker dan op het terrein van de medische wetenschap. Het weer is natuurlijk maar één voorbeeld van allee technologie die is ontwikkeld, dat het maar heel beperkt gelukt is om het weer te beheersen. Ik weet dat er veel samenzweringstheorieën zijn, maar het is een feit dat je nooit fysieke technologie kunt ontwikkelen die je alle controle over de aarde geeft. De reden is dat het collectieve bewustzijn in het identiteitsrijk, het mentale en het emotionele rijk altijd tussenbeide zal komen om het effect van de technologie teniet te doen. Dit zal altijd krachtiger zijn; dat kan niet anders. Fysieke technologie is gewoon niet zo krachtig om het effect – het enorme effect – teniet te doen van het collectieve bewustzijn in de drie hogere rijken.