De bedoeling van ijstijden

Vraag: Waarom zijn er ijstijden op aarde? En wat doen de zielen in de tijd dat ze hier niet kunnen incarneren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

De ijstijden zijn in principe een manier om sporen van vorige beschavingen uit te wissen. In sommige gevallen waren dit beschavingen die zich bezighielden met atoomoorlogen en de enige manier om in een relatief korte tijd nucleaire vervuiling uit te wissen is dat ijs dit effect heeft. IJs kan straling in bepaalde mate absorberen. Het kan ook rotsen in kleinere componenten opdelen, zodat die gemakkelijker de straling kunnen loslaten.

Het gaat niet alleen om nucleaire straling, maar ook de energetische annalen die tot op bepaalde hoogte liggen opgeslagen in de fysieke materie. Het kan ook zijn dat een bepaalde hoeveelheid land de tijd krijgt om uit te rusten, zouden we kunnen zeggen, omdat het kan worden bevrijd van die annalen, zodat de mensen, wanneer het weer bewoonbaar wordt, aan iets kunnen beginnen zonder dezelfde energetische annalen die ze daarvoor hadden. Dit betekent dat een samenleving als geheel een schone lei kan worden gegeven om opnieuw te beginnen zonder zo belast of veroordeeld te worden door de annalen uit het verleden en op dat spoor verder te gaan.

Er zijn mensen op de wereld die zeggen dat reïncarnatie niet kan bestaan, omdat er vijfhonderd jaar geleden minder mensen geïncarneerd waren, waar waren al die zielen dan? Dit is niet zozeer een argument tegen reïncarnatie, omdat de waarheid is dat zielen naar het astrale vlak, het emotionele rijk, kunnen gaan en andere kunnen naar het mentale rijk gaan, en enkelen gaan naar het identiteitsrijk van de aarde.

Veel zielen incarneren op andere planeten. Het is niet zo dat een onnatuurlijke planeet totaal geïsoleerd is. Meestal zijn er twee of drie planeten aan elkaar gekoppeld, ook al worden ze misschien door grote afstand van elkaar gescheiden in het fysieke octaaf, zodat de zielen van één planeet op een andere kunnen incarneren. Dit geeft zielen de kans om te groeien voor de planeet weer grote aantallen, een grotere bevolking, kan onderhouden.

Het is natuurlijk heel persoonlijk waar zielen heen gaan. Het hangt af van hun vroegere geschiedenis en de Karmische Raad heeft een hele complexe taak om te beslissen wat ze in dat soort situaties moet doen. Daarom vermijden we die catastrofale gebeurtenissen liever, omdat er een hele beschaving uiteenvalt en de bevolking op die planeet in korte tijd drastisch verminderd wordt. Wij doen er alles aan om dit te vermijden, maar het kan natuurlijk niet altijd vanwege mechanismen als vrije wil en het absolute van vrije wil.