De bedoeling van oceanen op aarde

Vraag: Wat is de bedoeling van de grote oceanen op deze planeet als er zo veel meer landmassa zou kunnen zijn om meer levensstromen te laten incarneren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Nederland:

De fysieke kenmerken van de planeet zijn het gevolg van een aantal heel erg complexe omstandigheden en verhoudingen, die absoluut te maken hebben met het collectieve bewustzijn. Een deel van die verhoudingen is natuurlijk dat water wordt geassocieerd met het emotionele lichaam. En je kunt zien dat er perioden zijn geweest in de aan ons bekende geschiedenis, waarin het waterniveau veel lager was, in ieder geval in bepaalde regio’s. En er zijn nederzettingen die nu in de oceaan zijn verdwenen.

De grootte van de oceanen nu, de hoeveelheid water op de planeet, heeft enige correlatie met de onbalans in het emotionele lichaam van de planeet, het collectieve emotionele lichaam. Maar de werkelijke omstandigheden zijn zo complex dat je die niet op een lineaire manier kunt beschrijven. Door de jaren heen hebben we gezien dat veel studenten die een spirituele lering vinden, hun lineaire manier van denken gebruiken om alle aspecten van de lering te begrijpen. Maar veel omstandigheden zijn zo complex dat je die niet op zo’n manier kunt beschrijven dat de lineaire geest het kan bevatten, omdat de lineaire geest een lineaire relatie met oorzaak en gevolg heeft. Die wil kunnen zeggen: “Hier zien we een bepaald fenomeen. Het moet een gevolg hebben dat precies kan verklaren waarom het fenomeen is zoals het is. Dit is de kijk van Newton op de wereld, een grote machine, waardoor je, als je de huidige omstandigheden kent, kunt voorspellen hoe de machine de toekomst zal veranderen, omdat er een één op één relatie bestaat tussen oorzaak en gevolg. Maar wanneer je een stap omhoog gaat om het bewustzijn te begrijpen, dan besef je dat bewustzijn geen lineair fenomeen is. En wanneer je naar iets op aarde kijkt, wat voor fenomeen ook, dan wil de materialistische wetenschap geloven dat een materialistisch fenomeen ook alleen maar een materialistische oorzaak heeft en dat er een één op één relatie bestaat tussen oorzaak en gevolg.

Maar wij hebben zowel op deze conferentie als eerder uitgelegd dat alles wordt beïnvloed door bewustzijn. Bewustzijn komt voor de fysieke manifestatie. En bewustzijn is geen lineair fenomeen. Daarom is er niet altijd een duidelijke lineaire relatie tussen oorzaak en gevolg; je kunt niet een specifieke toestand zoals de grootte van de oceanen onderbrengen bij één specifiek gevolg. Dit is het resultaat van een menigte verschillende oorzaken en bewustzijn die je simpelweg niet op een lineaire manier kunt oplossen.

Tussen haakjes, dit is een lering die je op heel veel aspecten van het spirituele pad kunt toepassen, omdat je heel vaak ziet dat spirituele studenten dat spirituele fenomeen op een lineaire manier projecteren op spirituele omstandigheden, of dat de omstandigheden in het geascendeerde rijk een lineaire oorzaak moeten hebben of dat het mogelijk moet zijn om die op een manier te beschrijven die je lineaire gedachten kunnen bevatten. Maar dat is eenvoudig niet zo. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er een bepaald niveau bestaat waarop je lineaire geest oploopt tegen haar eigen limieten en gewoon uiteenvalt, de lineaire oorzaak-gevolg relatie valt uiteen. En dan moet je een intuïtiever of sferischer inzicht krijgen om dat hogere bewustzijn te kunnen bevatten. Je ziet dat er spirituele studenten zijn die hun hele leven blijven hangen in hun lineaire gedachten. En dat zijn bijvoorbeeld studenten die een vorige dispensatie van de geascendeerde meesters hebben geaccepteerd en van wie hun lineaire gedachten nu zeggen dat alles wat verder gaat dan er werd gezegd in die dispensatie, niet goed kan zijn en dat dit daarom niet van de geascendeerde meesters kan komen.

En je ziet hetzelfde natuurlijk ook in veel andere spirituele bewegingen, in politieke bewegingen, filosofieën, maar ook universiteiten en op allemaal andere plekken gebeuren.