Vorm en elementalen

Vraag: Deze vraag gaat over vorm en elementalen

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Novosibirsk, Rusland:

Strikt genomen worden niet alle vormen door de elementalen geschapen, maar meer door de elementalen opgewekt in die zin dat elementalen een vorm voor zich zien en die creëren. Zij hebben een beeld opgenomen dat aan hen wordt gegeven of aan hen wordt opgelegd door zelfbewuste wezens met vrije wil en dan maken de elementalen die vorm zichtbaar. Dit kan een plant zijn, een boom, een rots, maar het kan ook een dier zijn. De reden dat wij die lering hebben gegeven, is dat ik wil dat de mensen zich erop concentreren dat de elementalen niet die aparte vorm hebben waar heel veel mensen aan gehecht zijn geraakt: die leuke plaatjes van gnomen of sylfen of andere vormen van elementalen en het is niet bepaald goed voor het Christusonderscheid van de mensen die vastzitten aan deze manier om de elementalen voor zich te zien. Daarom geef ik het beeld dat het nuttiger is om te denken dat de elementalen die vorm aannemen, een vorm worden, en dat is ook zo bij de elementalen op het meest basale niveau.

We hebben ook leringen gegeven dat elementalen geleidelijk aan kunnen groeien in bewustzijn en dat ze naarmate ze meer ervaringen opdoen, ook een hoger bewustzijnsniveau krijgen en dan een aparte vorm kunnen gaan aannemen, maar die vormen zijn geen vormen waar ik jullie een specifiek beeld van wil geven, omdat je als je heel eerlijk bent, kunt zien wat de mensen er in het verleden mee hebben gedaan die het vermogen hadden om te voelen dat er wezens waren die buiten het fysieke vlak vielen. Er zijn veel mensen die zich meer afgestemd voelden op de aarde en die konden bijvoorbeeld gnomen zien. Zij voelden dus correct aan dat er bepaalde wezens zijn, maar daarna hebben ze gedaan wat de mensen meestal doen, zij hebben een visie ontwikkeld op grond van het leven op menselijk niveau en die visie op de elementalen geprojecteerd en daarom hebben ze door de tijd heen ervan gemaakt dat ze op leuke kleine dwergen lijken met lange baarden of lange vlechten in hun haar en klompjes en dergelijke. Hoewel dit vroeger acceptabel was, toen de mensen een meer mythische, magische bewustzijnsstaat hadden en die dingen niet zo letterlijk namen, is het in de moderne tijd niet erg nuttig, omdat de mensen meer dingen letterlijk – rationeler – opvatten, en dan zie je dat er nu mensen zijn die nog aan dit beeld vasthouden.

Nog veel meer mensen die een letterlijke, rationele, gemoedstoestand hebben, kunnen gewoon niet geloven dat er elementalen bestaan, omdat het voor hen onzin is dat ze op die oude plaatjes lijken en in zekere zin hebben ze gelijk. Daarom heb ik een nieuwe lering gegeven, omdat ik wil dat onze studenten die oude beelden loslaten; om te beginnen jezelf ervan te bevrijden, en daarna de elementalen ervan te bevrijden, zodat zij kunnen zijn wie ze zijn, hun missie kunnen volbrengen en de elementalen die dan een hoger bewustzijn hebben ontwikkeld, kunnen dan vrij verder gaan zonder dat ze het gevoel hebben dat ze moeten beantwoorden aan iets wat menselijke wezens op hen projecteren.

Je moet begrijpen dat de elementalen dienen. Zij hebben geen zelfbewustzijn. Zij kunnen, zoals we zeiden, individualiseren, de drievoudige vlam ontvangen en daarna als mens incarneren. Maar zolang het nog elementalen zijn, zijn ze zich niet van zichzelf bewust en kunnen ze dus geen keuzes maken en zijn ze er heel erg aan gewend om op menselijke wezens te reageren. Dus wanneer mensen beelden op hen projecteren, voelen sommige elementalen zich verplicht op daaraan te beantwoorden en nemen in zeker mate ook die vorm aan, maar daardoor zitten ze vast en kunnen ze niet verder komen. In de moderne tijd is het dus beter om dit helemaal los te laten en te beseffen dat dit bij een andere tijd hoorde, dat het leuk en onschuldig was, maar niet de beste zienswijze. En daarna laat je het eenvoudig los.