Zit er een samenzwering achter de toestroom van immigranten naar Europa?

Vraag: Wordt er door de verschillende regeringen in Europa een beleid geïmplementeerd dat de verschillende landen wil overspoelen met buitenlandse nationaliteiten, vluchtelingen en asielzoekers, dat zover gaat dat het de oorspronkelijke cultuur van die landen afkalft of dat die ophoudt te bestaan, of ze zwakker te maken en gemakkelijker over te nemen en geregeerd door een regeringssysteem wereldwijd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Nee, zo’n beleid bestaat niet. Wij hebben al besproken waarom er zo’n toevloed van immigranten naar Europa is. De essentie is dat de Europese naties hun welvaart niet hebben gebruikt om de minder ontwikkelde naties te helpen. En in plaats van dat de Europese naties doen wat zij moeten doen om de Afrikaanse mensen in hun eigen natie te helpen, gaan de Afrikanen nu naar Europa om betere omstandigheden te krijgen. Er is geen samenzwering die zich hierop richt. Het levert geen voordeel op om de naties te verzwakken, om ze te laten overnemen door één regering wereldwijd.

Wie anders zouden die wereldwijde regering kunnen vormen dan de rijke, meer ontwikkelde, machtiger naties? Er wordt een bepaalde poging gedaan door machtselitegroepen om de Verenigde Staten en de machtiger staten te conditioneren om één regering op de wereld te vormen met een laag erover dat dit het beste is, en dat dit nodig is, enzovoort. Dit is echter een teer onderwerp als je de leringen hebt gelezen, omdat je dan ziet dat wij erover hebben gesproken dat er een moment zal komen waarop natiestaten geen nut meer zullen hebben en verouderd raken.

En wat houdt dat dan in? Dat je een andere regeringsvorm moet zoeken, één die breder is. Saint Germain heeft gesproken over diverse regio’s, maar er komt een moment waarop het duidelijk wordt dat er een soort organisatie moet komen die wereldwijde samenwerking kan faciliteren. Dit betekent niet per se dat er een dictatoriale regering moet komen, maar wel een vorm van internationale samenwerking. En als je er neutraal naar kijkt, dan betekent het natuurlijk dat de aarde de richting opgaat van meer samenwerking wereldwijd en dat zal leiden tot een bepaalde vorm van regering wereldwijd.