De rol van Zwitserland op de wereld

Vraag: Zwitserland lijkt zo’n klein land. Het lijkt of Zwitserland een andere positie op de wereld heeft dan andere landen. Kunnen de meesters een andere kijk geven op de rol van Zwitserland? Ze is geen lid van de Europese Unie. Ze heeft een sterke positie op de wereld ondanks het feit dat het een klein land is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Nederland:

Je kunt veel zeggen over Zwitserland en de rol die zij speelt. Op dit moment wil ik zeggen dat Zwitserland een land is dat een hoog potentieel heeft om een ander perspectief op de wereld te geven. Op veel manieren is dat al gebeurd door directie democratie; ze is een van de voorlopers van directe democratie. Zwitserland is een land dat geneigd is zich te isoleren en dat zich daar heel erg comfortabel bij voelt, en zelfs een gevoel van superioriteit heeft opgebouwd dat verhindert dat de natie aan haar hoogste potentieel voldoet. Je moet ook begrijpen dat er een heel groot contrast is tussen de bevolking en een verborgen elite die niet algemeen bekend is. Dit is een parallel met de bergen van de Himalaya die ook tot de hoogste bergen ter wereld behoren. In de bergen zie je de geneigdheid dat zich daar mensen verzamelen die een bepaalde spirituele ontwikkeling bezitten, maar ook gevallen wezens met een heel laag bewustzijnsniveau.

In India zijn veel echte goeroes met een hoog bewustzijnsniveau, maar je ziet daar ook veel valse goeroes. In Zwitserland zijn mensen die een hoog bewustzijnsniveau hebben bereikt, maar ook enkele gevallen wezens die een heel erg dominante elite vormen, bijvoorbeeld de mensen van de Zwitserse banken die er lang in zijn geslaagd om niet transparant te zijn en geen rekenschap af te leggen en daardoor gevallen wezens in andere landen de gelegenheid hebben gegeven om financiële transacties af te sluiten die niet volgens de wet zijn van de samenleving of spirituele wetten. Je hebt dus grote contrasten in het land en het huidige Zwitserland voldoet niet aan haar potentieel, gedeeltelijk omdat er niet genoeg spirituele mensen zijn die openstaan voor een uitdagende lering zoals wij geven. Het komt omdat zelfs de spirituele mensen in Zwitserland een te comfortabel leven leiden. De hele natie wordt gehuld in deze wolk van comfort en men heeft het gevoel dat zij niets te maken hebben met bepaalde kwesties, omdat zij zich kunnen isoleren van de wereld wanneer ze bepaalde uitdagingen niet willen aangaan. Dit betekent dat zij niet de uitdagingen in hun nationale psyche aanpakken, niet die in hun persoonlijke psyche, en daarom groeit de natie niet zo snel als zou kunnen. Het is zeker een van de naties in Europese Unie die tot de groep naties behoort met de minste spirituele groei, wat er ook op het fysieke niveau gebeurt.