De rol van Canada op de wereld

Vraag: Wat is vanuit hoger perspectief de rol van Canada op de wereld?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Washington D.C. (VS):

De rol van Canada is Canada zijn. Dat is natuurlijk niet een heel gespecificeerd antwoord, maar de vraag is of ‘het belangrijk is om een meer gespecificeerd antwoord te geven’, omdat de Canadezen net als het volk van andere naties een bepaald collectief bewustzijn heeft en dit is niet alleen negatief bedoeld, hoewel alle naties ook een niet zo constructief momentum hebben, maar alle naties hebben ook een positief potentieel: een soort positief voorbeeld aan de wereld te geven.

Het is niet zozeer of Canada een rol op de wereld heeft. Canada heeft het potentieel om een tegenwicht te vormen voor de Verenigde Staten. Als je naar Canada kijkt, dan zie je dat Canada op een bepaalde manier verder gevorderd dan de Verenigde Staten is qua democratie, jullie hebben meer gezondheidszorg; jullie hebben een andere manier van doen. Jullie zijn niet zo agressief. Canada is niet echt een natie die de politieman van de wereld wil spelen. Canada heeft dus het potentieel om het spirituele tegenwicht te vormen voor de Verenigde Staten, zelf als de Verenigde Staten zich niet realiseren wat er aan de hand is en dit toegeven. Je doet dit door de eigenschappen die jullie hebben verder te ontwikkelen en tot uiting te brengen.

Je kunt zeggen dat er nu een negatief potentieel bestaat, omdat jullie zeggen dat de Canadezen zich altijd verontschuldigen. Zij willen niet een eigen standpunt vormen.

Maar er is ook een positief potentieel, namelijk dat de Canadezen niet zo agressief zijn als de Amerikanen. Zij zijn meer bereid om naar zichzelf te kijken, te evalueren of dat wat zij doen ook het beste is wat is ze kunnen doen. Het feit dat jullie meer bereid zijn om je te verontschuldigen, is ook een belangrijke eigenschap, omdat jullie bereid zijn om toe te geven dat jullie te ver zijn gegaan en dan te zeggen: “Wij willen het weer goedmaken en wij bieden onze excuses aan.” Dat is bepaald geen eigenschap ten zuiden van jullie grens.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de Duitse natie die zich herhaaldelijk heeft verontschuldigd voor de holocaust en de Tweede Wereldoorlog en het hele debacle van de nazi’s. Dit is heel belangrijk geweest om het Duitse volk hiervan te helen. Het zou eigenlijk ook belangrijk zijn voor de Amerikaanse nationale psyche, te helen door iets dergelijks te doen en of dit ooit zal gebeuren, staat nog te bezien. Maar één potentieel van Canada is dat zij dat voorbeeld kan geven, dat jullie jezelf niet al te serieus moeten nemen, dat jullie bijna paranoia worden als jullie fouten moeten toegeven, geen enkele bereidheid vertonen om jullie fouten toe te geven, dat het in feite gemakkelijker is, veel meer opluchting en vrijheid geeft om je fout toe te geven, je ervoor te verontschuldigingen en dan kun je verder in plaats van fouten te blijven onderdrukken, wat leidt tot spanning in de nationale psyche.

De Amerikaanse nationale psyche heeft daar sterk de neiging toe op grond van de acties die er zijn geweest, die echt ernstig werd tijdens de Vietnamoorlog, maar ook in de eerste en tweede Golfoorlog, maar natuurlijk ook veel andere dingen, zoals de CIA die regeringen overneemt en revoluties veroorzaakt in diverse landen en al dat soort dingen meer. Er zijn dus veel dingen waar de Amerikaanse natie zich voor kan verontschuldigen en dat beter voor het land zijn. De Canadezen hebben het potentieel om daar een voorbeeld van te geven, maar ook om het spirituele tegenwicht te vormen om Amerika dichter bij dat punt te laten komen, omdat het duidelijk is dat de Canadezen zichzelf en hun natie niet zo serieus nemen als de Amerikanen.