De minister-president van Canada: Justin Trudeau

Vraag: De huidige minister-president van Canada, Justin Trudeau, is net herkozen met een nipte overwinning. De meesters hebben in het verleden over zijn vader, Pierre Elliott Trudeau, gezegd dat hij een gevallen wezen was van een hoog niveau. Er zijn zelfs bepaalde samenzweringstheorieën dat Justin Trudeau een onwettig kind van Fidel Castro is. Is dat zo? De legalisatie van marihuana in Canada in zijn vorige termijn was een kenmerkende prestatie. Hij heeft zich ook bemoeid met een crimineel onderzoek naar een groot bedrijf in zijn eigen provincie, en de Attorney General ontslagen die hem tegenwerkte. Is Justin Trudeau lid van de valse hiërarchie? Wat vinden de meesters van Trudeau? Welke lessen moet Canada leren, of karma in evenwicht brengen, als wij een leider als Justin Trudeau hebben?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Washington D.C. (VS):

Het antwoord op de eerste vraag over Castro is nee.

Wat betreft of hij deel uitmaakt van de valse hiërarchie: Mensen die zijn geïncarneerd, maken niet echt deel uit van de valse hiërarchie; zij kunnen een werktuig voor de valse hiërarchie zijn. Maar het belang van deze vraag is dat jij jezelf afvraagt, of je het nu eens bent met een politicus of niet, of jij altijd vrij bent om het oordeel van Christus op te roepen. Wanneer je dit doet vanuit een neutrale gemoedstoestand, zodat je geen karma maakt, dan zal dit het oordeel van Christus brengen. Het oordeel van Christus beoordeelt niet wat onecht is. Er zit geen risico aan vast als je het oordeel van Christus oproept.

Het is wel duidelijk dat Canada voor een paar uitdagingen staat en dat corruptie daar een van is, niet beslist op geldniveau maar met betrekking tot politieke gunsten. Canada staat voor de situatie dat de mensen in Canada zo weerhoudend zijn om voor zichzelf en hun rechten op te komen dat ze bepaalde politici aantrekken die duidelijk corrupt zijn of die openstaan voor beïnvloeding door de duistere krachten. Daarom moet de nationale psyche worden genezen van de onwil om beslissingen te nemen. Dit is een patroon dat heel erg ver teruggaat in de geschiedenis voor de mensen die zich aangetrokken voelden om naar Canada te emigreren en die daar sindsdien zijn geïncarneerd. Het is eigenlijk angst om macht op persoonlijk niveau te misbruiken, maar ook angst om een niet per se een valse leider te volgen, maar een dictator, een leider die misbruik van hen maakt.

Die dynamiek is anders in Amerika, omdat de Amerikanen zich in het algemeen meer rechtstreeks uitspreken en meer bereid zijn om voor zichzelf op te komen, zekerder zijn van hun mening. Ik zeg niet dat het ene beter is dan het andere. Ik wijs eenvoudig op het verschil in dynamiek. De mensen in Canada zijn terughoudender. Dit komt gedeeltelijk omdat een paar van hen macht hebben misbruikt, anderen zijn meegesleept om macht te misbruiken door een leider te steunen die macht misbruikte. Zij zijn erg bang om dat patroon te herhalen en daarom zijn ze doorgeslagen naar het andere uiterste en nemen ze liever geen beslissingen meer.

Als je nu voornamelijk naar de psyche van Canada kijkt, dan lijkt het of een wolk van energie de meeste Canadese mensen omhult. Dit heeft een verlammend effect op hun standpunten en levert spanning op. Het is bijna of ze over een koord dansen en dat koord begint te schommelen. Je hebt dit misschien weleens gezien bij artiesten dat als het koord begint te schommelen en hun benen beginnen te schudden, dat zij dan helemaal heen en weer schommelen. Zij kunnen dan zelfs niet eens vooruit lopen, maar ook niet achteruit. Dat is de situatie in de Canadese collectieve psyche tegenwoordig.

Hier kunnen jullie oproepen voor doen. Jullie zouden ook zelf een invocatie kunnen maken. Je zou van de invocatie van Astrea voor diverse landen een specifieke versie voor Canada kunnen maken en hiervoor oproepen doen, of voor andere problemen die jullie zelf in Canada zien. Maar zeker voor de onwil om beslissingen te nemen en de angst om macht te misbruiken. Je moet ook oproepen maken dat de Canadezen beslissen wat voor leiders ze willen, en in wat voor land ze willen leven. Zij zullen ook beslissen om hun huidige wantrouwen in hun leiders op te geven omdat je als je eenmaal zo’n leider hebt gehad, dan heb je daarvan last in volgende incarnaties vanwege je wantrouwen in de leiders. Voor veel Amerikanen geldt hetzelfde. Hier kun je zeker oproepen voor doen en je eigen invocatie maken en die onder de Canadezen te verspreiden die deze willen opzeggen. Je kunt zelfs in groepen bijeen komen, zelfs via het internet, en deze invocatie samen opzeggen. Het zal een positief effect op de natie Canada hebben.