Vraag over de provincie Alberta in Canada

Vraag: De provincie Alberta bezit grote oliereserves en is ons rijkste provincie. Decennia lang hebben veel andere progressieve provincies de centrale regering gebruikt om de rijkdom in Alberta over andere provincies te distribueren. Recentelijk hebben de progressieven samen met de milieumensen een team gevormd om de mensen in Alberta en de olie-industrie te sluiten, te verzwakken en te verarmen. Zoals je weet, is Alberta het tehuis van het retraiteverblijf van Aartsengel Michaël en in het algemeen een heel vrome en conservatieve provincie. Wat is de verklaring waarom Alberta voortdurend zo onder druk staat door de provincies die niets hebben? Hoe kan Alberta zich bevrijden van die druk?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Washington D.C. (VS):

Natuurlijk is het op het huidige niveau niet constructief om de olie-industrie te sluiten. Maar Alberta kan zich bevrijden van de denkwijze dat zichzelf als een aparte provincie in de natie beschouwt. Ze moet echt veranderen en zichzelf als een deel van de natie beschouwen, deel van het geheel, en het geheel verheffen en samenwerken met het geheel. Hoe kan je natie verenigd zijn als elke provincie handelt alsof het een apart land is? Dat zorgt niet voor eenheid in het land. Je ziet dat er in de Verenigde Staten in ieder geval wel enige samenhang en eenheid bestaat tussen verschillende staten. Hoewel er diverse conflicten zijn, is er traditioneel wel een bepaalde eenheid geweest en daarom is de Verenigde Staten zo machtig geworden als ze tegenwoordig is. Als er meer conflicten in de staten waren geweest, dan had Amerika wel zo groot kunnen zijn als ze nu in fysieke zin is en dan had ze wel de natuurlijke bronnen gehad die ze nu heeft en de bevolking die ze nu heeft, maar dan zou ze niet zo’n machtig land zijn als ze nu is.