Een hoger potentieel voor Argentinië

Vraag: Dit is een vraag over mijn land in Zuid-Amerika, Argentinië. Voor mij leek het altijd alsof wij een gemeenschappelijk lot hebben met de Verenigde Staten, maar wat betreft de materiële en spirituele uitkomsten liggen wij ver achter op ons potentieel als natie. Is dit potentieel slechts een collectieve droom? Of hebben we echt een Goddelijk plan uit te voeren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

Iedere natie heeft een Goddelijk plan, in die zin dat wij als geascendeerde meesters samenwerken met ieder natie, en een doel stellen waarnaar een natie kan streven. Wij werken samen met alle mensen in die natie die daarvoor openstaan. Er is geen enkele natie die geen veel hoger potentieel heeft dan zij momenteel manifesteren. Let op wat ik zeg: Er is geen enkele natie die geen veel hoger potentieel heeft dan zij momenteel manifesteren. En natuurlijk kun je overal ter wereld rondkijken en zien dat er naties zijn waar je geen vrijheden hebt, niet die levensstandaard en vervolgens zeggen dat zij verder van dat potentieel afzitten. Maar er is eigenlijk geen enkel land dat voldoet aan haar hoogste potentieel en dat er geen profijt van zou hebben als zij zichzelf echt zouden afvragen: Wat is ons ware potentieel? Waarom voldoen we daar niet aan? En Argentinië heeft een paar pogingen gedaan om een vrije economie te vormen die wordt gebaseerd op zichzelf staat, maar alle landen in Zuid-Amerika zouden eigenlijk naar het feit moeten kijken dat zij de Verenigde Staten niet hoeven te kopiëren en een zelfde soort samenleving te vormen als de Verenigde Staten, omdat jullie het potentieel hebben om een samenleving te vormen die meer mededogen heeft, die niet door een machtselite wordt geregeerd zoals in de Verenigde Staten.

Hetzelfde geldt voor veel andere regio’s op de wereld, waarbij je in Europa al ziet dat veel naties minder worden gedomineerd door een machtselite dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Je moet je realiseren dat hoe groter een natie is, hoe meer die mensen zal aantrekken die ongelimiteerde macht en rijkdom willen, omdat je een grotere natie meer macht kunt krijgen en er is een grotere markt. Wanneer je kleinere naties hebt, zie je dat daar het potentieel bestaat dat je een land kunt manifesteren dat meer op de basale menselijkheid berust waar wij over hebben gesproken.