De rol van Hong Kong ten aanzien van de toekomst van China

Vraag: Mijn vriendin in Hong Kong is bezorgd over de recente rellen in Hong Kong. Wat doet de Chinese regering achter de schermen om de democratie in Hong Kong te ondermijnen? Welke oproepen kan zij doen en welke invocaties houden de democratie in Hong Kong in leven en bewerkstelligen sneller veranderingen in China? Kan Hong Kong een verschuiving in China mogelijk maken? Wat is het hoogste potentieel, en wat het laagste op grond van de huidige bewustzijnsstaat van de mensen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Om als eerste de vraag te beantwoorden over wat de Chinese regering achter de schermen doet om de democratie in Hong Kong te onderdrukken, is het antwoord dat zij alles doet wat ze maar kan bedenken. Wat ze ook maar tot hun beschikking heeft, zij gebruikt het. Ze is zich natuurlijk heel erg bewust van de aandacht die de wereld op Hong Kong gericht houdt, dus probeert men dit op een verborgen manier te doen. Een van de dingen die meer in het oog springen, is dat ze, net als op heel veel plaatsen op de wereld is gebeurd wanneer de regering zich bedreigd voelt door demonstraties, mensen stuurt die geweld moeten oproepen – relschoppen – omdat de regering zich gerechtigd voelt om geweld te gebruiken om de demonstraties te onderdrukken, wanneer men denkt waar te nemen dat de demonstranten geweld gebruiken.

Een van de belangrijkste dingen die de mensen kunnen doen die daar deel van uitmaken, is geweldloos blijven, zelfs als er bepaalde elementen zijn die geweld oproepen, moeten de mensen zich niet laten opzwepen en er niet aan meedoen. Kun je hiervoor decreten en invocaties opzeggen? Ja, er zijn veel. Alle waarin democratie en vrijheid worden genoemd. Je kunt ook Aartsengel Michaël en Astrea oproepen. Je kunt een invocatie maken, de invocatie van Astrea die al is aangepast aan bepaalde landen, en je kunt die speciaal aanpassen aan Hong Kong en China.

Het is duidelijk dat Hong Kong een heel belangrijke rol speelt ten aanzien van de toekomst van China en zeker om China vrijer en democratischer te maken. Toen Hong Kong vele jaren geleden een Britse kolonie werd, of in ieder geval een internationale handelskolonie, was het een van de eerste serieuze openingen die het vasteland van China toestond in de muur die ze hadden gebouwd tussen zichzelf en de rest van de wereld. Het is wel duidelijk dat Hong Kong – waar de mensen gewend zijn aan een democratischer regeringsvorm – de opening kan zijn in het communistische China van tegenwoordig om meer democratische hervormingen naar het vasteland van China te brengen. Daar is de Chinese regering zich volledig van bewust en daarom proberen ze dit tegen te houden, zodat het zich niet verspreid.

Hier kun je ook oproepen voor doen als jij je hier zorgen over maakt. Doe de oproepen dat zij niet in staat zullen zijn om dit te stoppen en dat het niet zal verslechteren naar de laagste mogelijk uitkomst; die zou zijn dat de Chinese regering onder dwang en met geweld de demonstraties onderdrukt, wat ertoe zou kunnen leiden dat er gewelddadige groepen ontstaan die misschien wel burgeroorlog veroorzaken. Het zou misschien niet zo ver kunnen komen, omdat de regering, als die eenmaal de drempel over is, geweld zou gebruiken om heel wreed en vastbesloten te proberen om die de kop in te drukken. Dit zou een heel onwenselijke uitkomst zijn, hoewel dit ook tot gevolg kan hebben dat de Chinese regering en haar bereidheid om haar eigen volk te onderdrukken, aan het licht komt.

De hogere uitkomst zou zijn dat de Chinese regering op het punt komt waarop de leiders veranderen – gebruik dan bijvoorbeeld de invocaties die in Korea werden gegeven om een dictator van gedachten te laten veranderen – omdat men niet de democratische hervormingen of de eis om democratische hervormingen in Hong Kong door te voeren, kan onderdrukken, omdat dit het aanzien van China op de wereld teveel zou schaden. Dat zou de handel van China met de wereld teveel schaden en daardoor de Chinese inkomsten. Er zou dan een verandering kunnen komen, omdat de Chinese regering zich zou kunnen realiseren dat ze al de drempel over zijn en de tijd niet kunnen terugdraaien naar het communistische tijdperk. Ze kunnen niet naar die tijd terug en daarom is de enige manier vooruit en steeds meer hervormingen, ook op het vasteland van China, toe te staan.

Als je hier neutraal naar kijkt, dan zie je in China een onhoudbare beweging naar meer vrijheid en democratie. De Chinese regering kan hervormingen niet volledig stoppen, omdat de Chinese economie dan zou instorten, eenvoudig omdat westerse naties gedwongen zouden zijn om te stoppen om handel met China te drijven om hun eigen democratische principes te handhaven.

Je kunt ook oproepen doen dat de hoogste uitkomst hiervan zou zijn dat de manier van denken van de Chinese leiders verandert, waardoor ze in plaats van hervormingen tegen te houden zeggen: “Hoe kunnen we met de mensen daar samenwerken en een paar democratische hervormingen toestaan zonder dat het zo’n dramatisch effect heeft op het vasteland van China, voor wie dat te snel is?” Met andere woorden, er zouden compromissen gesloten kunnen worden, waarbij de Chinese regering een paar hervormingen toestaat, die zich zelfs uitspreiden voor het vasteland van China, maar dat dit in stappen verloopt, zodat ze nog het gevoel hebben dat ze er enige controle over hebben en daardoor geen geweld gebruiken. Dit zou China geleidelijk aan kunnen veranderen en dat is de best uitkomst – een geleidelijke verandering naar democratie en vrijheid.

Ik weet heel goed dat veel mensen in China en Hong Kong zijn, of in het westen, of buiten China die graag een dramatische verandering zouden willen. Maar het is niet de optimale uitkomst voor zo’n groot land waarin zoveel verschillen in de staat van bewustzijn, het opleidingsniveau, en de fysieke, materiële levensstandaard tussen diverse groepen mensen bestaat. Het is realistischer en beter om geleidelijk aan iets te veranderen die misschien meerdere decennia in beslag nemen, maar hetzelfde resultaat tot stand brengen.