Humor versus jezelf niet al te serieus nemen

Vraag: Ik vind het leuk als de geascendeerde meesters grappen maken tijden hun dictaten. Humor heeft een geweldig effect om de ruimte te verlichten en mensen van elkaars aanwezigheid te laten genieten. Humor lijkt ook te helpen om mensen te veranderen en hun beperkte manier om naar dingen te kijken te doorbreken. Hebben de meesters ook iets te zeggen over het ontwikkelen van humor als onderdeel van het spirituele pad?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Je kunt hier op verschillende manieren naar kijken. Humor is iets wat heel verschillend kan zijn; het is heel anders in bepaalde delen van de wereld. Daarom maken wij niet zoveel grappen als wij zouden kunnen, omdat wij weten dat mensen daar gevoelig voor kunnen zijn. Maar het gaat niet zozeer over het ontwikkelen van humor als het niet al te serieus opvatten. Eerder werd de vraag gesteld of er één ding was dat de studenten van geascendeerde meesters zou kunnen helpen om meer invloed op de wereld uit te oefenen. En als er één ding was, dan zou het zijn, dat de mensen in het verleden, vooral in eerdere organisaties van de geascendeerde meesters zichzelf en het pad veel te serieus namen. Dit betekent niet per se dat je wat wij gewoonlijk humor noemen, moet gebruiken en grappen gaan maken over van alles. Wat zorgt ervoor dat jij jezelf zo serieus neemt? Dat is natuurlijk een gescheiden zelf, of in de meeste gevallen, veel gescheiden zelven.

Als je dus de hulpmiddelen gebruikt om die gescheiden zelven kwijt te raken, dan begin je meer rust te voelen. Vaak is het onderliggende mechanisme één van twee dingen. Het geboortetrauma heeft ervoor gezorgd dat jij het gevoel had dat jij iets verkeerd had gedaan, of dat jij op een bepaalde manier tekortschoot. En sinds die tijd ben je alleen maar bezig om dat te compenseren. En je voelt je altijd achterop, je hebt altijd het gevoel dat jij er nooit komt, dat jij nooit goed genoeg bent. Wanneer je dan de leringen van de geascendeerde meesters vindt, dan probeer je die leringen te gebruiken om iets goed te maken: meer decreten opzeggen, vaker de violette vlam oproepen. En dat kan nooit werken. Het enige wat werkt, is dat jij het zelf ziet en hem laat sterven.

Het andere is dat je een heel sterk verlangen hebt om iets op aarde te veranderen. En dat heeft je hier gebracht. En nogmaals, daar komt het gevoel vandaan dat jij hier op aarde absoluut iets moet doen. En je blijft maar zoeken naar wat het is. Je blijft maar meer doen om dat te bereiken. Je denkt dat als jij dat niet hebt gedaan, dit komt omdat je nog meer moet doen. Dus je legt zoveel druk op jezelf dat alle vrede en rust eruit wordt geperst. Nogmaals, dit komt van een gescheiden zelf. En als je dat zelf eenmaal hebt opgeruimd, dan kun je dat obsessief dwangmatige gedrag loslaten en er vrede mee hebben dat je hier bent. Het betekent niet dat je passief wordt en niets doet. Maar zoals de boodschapper zei, doe je iets vanuit een rustige gemoedstoestand in plaats van met stress en uit gebrek.