Vooruitgang op het spirituele pad

Vraag: Hoeveel treden op de trap van ‘bewustzijnsniveaus’ kun je in één leven opklimmen? Komt er ook een punt waarop onze beweging omhoog wordt versneld? En hebben veel studenten van geascendeerde meesters in deze dispensatie meer dan gebruikelijk vooruitgang geboekt in hun huidige leven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Dat hangt af van of je beneden het achtenveertigste niveau bent of erboven zit. Er zijn veel mensen op heel lage bewustzijnsniveaus – zeg maar het tiende niveau. En zij kunnen absoluut op geen enkele manier in één leven ascenderen, zich voor hun ascensie kwalificeren. Voor velen van hen is het zelfs niet mogelijk om op het zesennegentigste niveau te komen. Maar zij kunnen misschien wel op het achtenveertigste niveau komen en misschien ook nog wel wat verder. Maar veel spirituele mensen die studenten van geascendeerde meesters zijn, zijn geïncarneerd met een hoger bewustzijnsniveau dan het achtenveertigste. En we hebben jullie de ‘Cursus in Zelfmeesterschap’ gegeven, die op het achtenveertigste niveau begint en wij moedigen jullie allemaal aan om de boeken achter elkaar door te nemen. Je begint dus op het achtenveertigste niveau en werkt omhoog. En als je boven het achtenveertigste niveau bent geïncarneerd, dan is het mogelijk om na dit leven te ascenderen. Afhankelijk van de leeftijd van de mensen; als je een bepaalde leeftijd had toen je het spirituele pad vond, dan is het misschien niet mogelijk in dit leven, maar dan zeker in het volgende. Maar voor veel studenten is het mogelijk om na dit leven te ascenderen.

Hebben de studenten in deze dispensatie meer dan gebruikelijk vooruitgang geboekt? Ja, de mensen die oprecht de leringen hebben bestudeerd en de hulpmiddelen hebben benut die wij hebben gegeven, hebben meer dan normaal vorderingen gemaakt. Degenen die ijverig de ‘Cursus in Zelfmeesterschap’ en ook de boeken ‘Mijn Levens met’ en ‘Healing Your Spiritual Trauma s’ en de andere boeken hebben bestudeerd, en oprecht een poging hebben gedaan om het geboortetrauma te overwinnen, hebben meer dan normaal vooruitgang geboekt. En het is zeker mogelijk voor degenen die oprecht die hulpmiddelen hebben gebruikt om zich voor hun ascensie te kwalificeren in dit leven. Wat betekent dat? Voor wie is dat mogelijk? Als jij je aangetrokken voelt tot de leringen en de hulpmiddelen, en als je besloten hebt om die oprecht te benutten, dan weet je dat jij in die categorie zit.

Het andere aspect van de vraag is of er een punt komt waarop je vorderingen worden versneld. Er zijn meerdere punten in die zin dat zodra je boven het achtenveertigste niveau bent, het aanzienlijk veel gemakkelijker wordt om vorderingen te maken dan beneden het achtenveertigste. En dit is een accelererende spiraal. Dan is er op het zesennegentigste niveau een cruciaal keerpunt. Besluit je om aan je eigen groei te blijven werken, alleen jezelf te verheffen als apart individu en in dat geval achteruit te gaan? Of verander jij je bewustzijn, omdat jij je realiseert waar Christusschap over gaat, namelijk het overwinnen van dat gescheiden zelf, hem geleidelijk aan te laten sterven. Als je die verandering maakt, dan kom je nog meer in een versnelling en wordt het nog veel gemakkelijker om vorderingen te maken. Er zijn ook een paar punten als je boven de honderd uitkomt, waar je bepaalde niveaus hebt, maar ik zou niet willen zeggen dat dit een bepaald stadium is, maar er zijn stadia waarin het wordt versneld. Er komt vooral een punt waarop je hebt gedaan wat wij hebben gezegd, je hebt je leven gedepersonaliseerd. Als jij jouw leven hebt gedepersonaliseerd, voel je geen tegenzin meer om naar iets in je bewustzijn te kijken. Wanneer je op het punt komt dat je vrede hebt met het feit dat jij zolang je geïncarneerd bent illusies moet loslaten en het dus geen zin heeft om de gescheiden zelven zich te laten verbergen, omdat jij ze stuk voor stuk wilt zien en wegspoelen en overwinnen. Zodra je dat besluit hebt genomen, kun je veel sneller vooruitgang boeken omdat je geen weerstand meer hebt. Je voelt geen weerstand om naar iets in jou te kijken.