Tegenwerking en chaos op het spirituele pad

Vraag: Ik heb grote moeite om te begrijpen wat er de laatst zeven jaar in mijn leven is gebeurd. Het is alsof er een aardbeving is geweest en er is voortdurend ontwrichting en chaos. Door een aantal buitengewone gebeurtenissen ben ik de controle over mijn leven kwijtgeraakt en niets wat ik doe maakt verschil voor de situatie. Kunnen de meesters enig licht werpen op waarom dit gebeurt? En waarom het zo onwerkelijk is? Kan het zijn dat de materie de stroom van de Geest door mijn eigen lichaam heen tegenhoudt en dat dit zorgt voor die onrust?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Omdat in de vraag weinig bijzonderheden staan, zal ik ook niet een specifiek antwoord geven, maar een algemeen antwoord. Wanneer jij je wijdt aan het spirituele pad, dan zal er tegenwerking komen. Intern door jouw eigen gescheiden zelven. En tegenwerking van de duistere krachten die je misschien rechtstreeks kunnen beïnvloeden of misschien de mensen om jou heen beïnvloeden. Heel erg veel spirituele mensen hebben dat ervaren toen zij zich bewust werden van het spirituele pad en vastbesloten waren om zich op dat pad te begeven, en dan komen ze diverse soorten tegenstand tegen, misschien van familieleden, misschien van echtgenoten, misschien van mensen om hen heen, misschien wel op het werk, en dit kan een schijnbaar chaotische situatie scheppen, in ieder geval een tijdlang.

Het is echter ook normaal dat naarmate je meer groeit op het spirituele pad, dat als jij de hulpmiddelen gebruikt, bescherming oproept, aan de gescheiden zelven werkt, dat de chaos of de onrust dan steeds minder wordt en je een nieuwe vorm van evenwicht vindt. Als dat niet gebeurt, dan raad ik aan om je meer moeite te doen om aan je psychologische problemen te werken, misschien professionele hulp te zoeken en zeker de hulpmiddelen gebruiken om de verschillende zelven te overwinnen. Maar er ook over na te denken of je misschien de hulp nodig hebt van professionals in extreme situaties die je een ander perspectief kunnen geven vanaf de buitenkant, iets wat niet lukt als je er middenin zit.