Een levensstroom heeft heel veel tijd nodig om zich te ontwikkelen

Vraag: Ik heb een vraag over het boek ‘Mijn Levens met’. Wanneer wij ons bewustzijn uitbreiden, dan stijgen we in bewustzijn, bijvoorbeeld door van het achtenveertigste naar het negenenveertigste niveau te gaan, enzovoort. Maar toen ik het boek las, leekt het mij toe dat je zelfs met een heel hoog bewustzijnsniveau, bijvoorbeeld van het honderdtweeënveertigste naar het honderddrieënveertigste niveau, dat mensen er ongeveer tweeduizend of tienduizend jaar over doen om te ascenderen. Betekent dit dat mensen beneden hun bewustzijnsniveau kunnen vallen en weer omhoog beginnen te gaan? Hoe werkt vooruitgang op het pad? Is dat lineair, zodat we alleen maar omhoog kunnen of is het op en neer, en duurt het tweemiljoen jaar om dat punt te bereiken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Nederland:

Om het eenvoudiger voor je te maken beginnen we vaak een nieuwe les over een nieuw onderwerp op een relatief eenvoudige lineaire manier om het niet al te ingewikkeld te maken of jullie te ontmoedigen. Een van de belangrijkste doelen van dit boek is natuurlijk de illusies van veel mensen uitdagen en veel ideeën en concepten geven die opzettelijk provocerend zijn.

Een van de dingen die wij hierin wilden zeggen, was het perspectief dat een levensstroom heel veel tijd nodig heeft om te evolueren. Dit zal veel studenten van geascendeerde meesters beledigend in de oren klinken, omdat die de indruk hebben gekregen op grond van onze leringen dat je in dit leven echt kunt ascenderen. Wij hebben nooit gezegd dat alle menselijke wezens op aarde in dit leven kunnen ascenderen, zelfs als zij de leer van de geascendeerde meesters hebben geaccepteerd en toegepast. Je kunt niet de sprong van een lager bewustzijnsniveau naar het honderdvierenveertigste niveau in één leven doen.

Het is echter natuurlijk wel mogelijk om in dit leven te ascenderen als je een bepaald bewustzijnsniveau hebt bereikt. Het is nog steeds belangrijk dat je het perspectief hebt dat degenen van jullie die eraan toe zijn, relatief oude levensstromen zijn. Jullie zijn heel veel keren geïncarneerd, niet beslist op aarde, maar ook op andere planeten, of dat nu natuurlijke planeten waren of onnatuurlijke. Het is belangrijk dat je dit weet. Je moet begrijpen (zoals we nu meerdere malen hebben gezegd in deze groep) dat spirituele groei geen intellectueel, lineair, ding is. Het is geen kwestie van iets begrijpen; het is een kwestie van iets ervaren, omdat het alleen dan in jou wezen wordt verankerd.

Het klopt dat jij, totdat je echt ascendeert, ervoor kunt kiezen om weer naar beneden te gaan. Het wordt moeilijker om op de hogere niveaus het gevallen bewustzijn te krijgen, maar elke keer dat je boven het achtenveertigste niveau bent, is het moeilijk om het gevallen bewustzijn te krijgen. De uitzondering is het zesennegentigste niveau, wanneer je moet beslissen of jij door blijft gaan met het verheffen van jezelf of dat je probeert het geheel te verheffen in plaats van jezelf boven anderen te plaatsen.

Dit is een van de cruciale momenten waarop je echt naar het gevallen bewustzijn toe kunt vallen. Ik zeg niet dat je valt, omdat je dat pas kunt als je sfeer ascendeert, maar je kunt het gevallen bewustzijn krijgen. Er zijn maar een paar zeldzame momenten waarop mensen in één grote val, zou je kunnen zeggen, rechtstreeks van het zesennegentigste niveau naar een van de lagere niveaus kunnen vallen. Het is mogelijk om op een bepaald bewustzijnsniveau te komen en dan te beslissen dat er een aspect op aarde is wat je nog niet hebt ervaren en dat je dit alsnog wilt meemaken.

Dit betekent dat het wel even kan duren voor je op een bepaald bewustzijnsniveau bent of door zelfs nog een paar niveaus lager te gaan om die ervaring te krijgen.

Als je tegenwoordig naar de aarde kijkt, kun je zeggen dat wij meer dan honderd jaar in het openbaar leringen hebben gegeven door diverse boodschappers. We hebben al flinke tijd het concept geascendeerde meesters en de ascensie gegeven. Wanneer je kijkt naar hoeveel mensen hierop hebben geantwoord, dan is dit een heel klein percentage van de totale bevolking, en hoe komt dat? Door de decennia heen zijn er studenten van geascendeerde meesters geweest die een droom hadden dat de mensen op een dag de leringen van de geascendeerde meesters zouden begrijpen. Dat is natuurlijk niet onze droom. Natuurlijk zien wij ook het potentieel dat er een moment kan komen waarop veel mensen het concept van geascendeerde meesters kennen, omdat het, zoals de vorige boodschappers hebben gezegd, een huishoudelijk woord is geworden. Dat is nog steeds niet hetzelfde als eraan toe zijn om de leringen van de geascendeerde meesters te implementeren en te ascenderen aan het eind van dit leven.

Om klaar te zijn voor je ascensie, moet je alles hebben meegemaakt wat je wilt ervaren op aarde. Je moet beseffen dat zelfs als je op het honderdtwintigste bewustzijnsniveau bent, jij je nog steeds op dat niveau ervan bewust bent dat je om diverse redenen, waaronder het opruimen van iets in je psyche, een bepaalde situatie op aarde wilt meemaken. Dan kun je beslissen om opnieuw te incarneren in een bepaalde omgeving waarin je die ervaring kunt krijgen. De andere mensen in die omgeving hebben misschien een lager bewustzijnsniveau dan het honderdtwintigste.

Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat jij bij wijze van spreken op een bepaalde manier je bewustzijn verlaagt om in staat te zijn om met die mensen om te gaan en de ervaring te krijgen die je wilt. Dit betekent natuurlijk niet dat jij, als je naar het vijfentachtigste niveau gaat, dan weer helemaal moet opklimmen. Het wordt veel gemakkelijker voor jou om weer omhoog te gaan als je die ervaring hebt gehad. Zoals bij alle leringen die we jullie geven, proberen we een lering te geven die jullie volgens ons aankunnen, die je kunt hanteren op het huidige niveau.

Wanneer je naar planeet aarde kijkt, dan is die zo divers, het is zo’n complexe planeet, dat er heel veel persoonlijke scenario’s mogelijk zijn, die je eigenlijk niet in één lering kunt uitleggen aan iedereen. Het is nogmaals een kwestie van wat heeft een levensstroom nodig voor hij het gevoel krijgt dat hij er genoeg van heeft. Dit kan heel lange tijd duren. Je moet ook in dit scenario opnemen dat wij niet zeggen (en ook niet in het boek zeggen), dat iemand in die tweemiljoen jaar voortdurend geïncarneerd moet zijn. De meesten van ons kunnen, vooral wanneer je op de hogere bewustzijnsniveaus komt, voor langere tijd naar aardse begrippen niet geïncarneerd zijn. Soms incarneren we op andere planeten, soms nemen we een time out in het etherische rijk. Daarom is er ook geen garantie dat een levensstroom die geïncarneerd is geweest, een pauze kan inlassen van meerdere duizenden jaren. De werkelijkheid is bij wijze van spreken complexer dan we in het boek bespreken. Je moet begrijpen dat, hoewel dit boek heel erg provocerend is, het nog maar een fractie is van wat we eigenlijk kunnen zeggen. Daarom kunnen er nog meer boeken komen die op een soortgelijke manier, niet precies hetzelfde maar in de vorm van een verhaal, andere leringen geven.