De tijd die je verloren hebt op het spirituele pad

Vraag: Waarom duurt het zo lang voor veel studenten om de geascendeerde meesters te vinden? En waarom is het dan zo moeilijk en duurt het zo lang om onze goddelijke missie of plan te activeren wanneer we de meesters gevonden hebben? Waarom is het zoveel? Waarom gaat er op die manier zoveel tijd verloren tijdens één enkel leven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

De beste manier om dit te bekijken is dat er geen tijd verloren gaat. Je moet door bepaalde ervaringen heen voor je toe bent aan het vinden van de leringen met het bewustzijn dat je op de wereld hebt. De praktische manier is dat je zegt: “Ik had de ervaringen nodig die ik gekregen heb voor ik de leringen vond om mijn geest te openen om naar de leringen te zoeken.” Dit is de praktische aanpak. Als je nu in de tijd teruggaat, de tijd voor het internet, toen was het praktisch gezien veel moeilijker om de leringen van de geascendeerde meesters te vinden. In die tijd deden de mensen er langer over, alhoewel ze in feite wel toe waren aan de leringen, maar ze hadden ze nog niet gevonden op het fysieke vlak. Dit is nu minder een probleem vanwege het internet, maar het kan natuurlijk wel gebeuren. Maar in het algemeen moet je zeggen: “Ik had die ervaringen nodig om eraan toe te zijn, ik ga mij dus niet druk maken over of ik tijd verspild heb of niet.”

Wanneer je de leringen hebt gevonden, dan moet je opnieuw bekijken, dat er nogmaals geen tijd verloren is gegaan. Het vinden van de leringen is alleen maar het begin van een lang proces. Het kost tijd om de leringen te integreren, je vier lagere lichamen te helen, alle gescheiden zelven los te laten, je chakra’s te reinigen, en dergelijke. Eerlijk gezegd heb je een belangrijk element van je Goddelijke plan uitgevoerd toen je de leringen vond. Het is ook heel waarschijnlijk dat wat je gedaan hebt voor je de leringen vond, ook deel van je Goddelijke plan uitmaakte. Je kunt niet zomaar zeggen dat jij pas als je ziet wat jouw Goddelijke plan is, aan je Goddelijke plan bent begonnen. Je begint al in je kindertijd daaraan, omdat je innerlijk een bepaald gevoel hebt over wat jouw Goddelijke plan is, hoewel jij je er niet bewust van gewaar was, of in staat was om de woorden daarvoor te vinden. Het meeste wat er in jouw leven gebeurt, is onderdeel van je Goddelijke plan, omdat je Goddelijke plan niet alleen gaat over iets wat je moet doen, maar ook over de ervaringen die je hebt en hoe die je helpen bij je groei. Het is belangrijk om elk gevoel van teleurstelling te vermijden, omdat het te lang heeft geduurd en dat je nu achterop bent, omdat het er heel vaak voor zorgt dat mensen er een onevenwichtige reactie op krijgen zoals de boodschapper heeft beschreven, omdat je al te enthousiast wordt omdat je de verloren tijd wilt compenseren en ineens de wereld en jezelf in vijf minuten moet gaan redden. Zo werkt het niet, je moet een proces doormaken en een deel van dat proces bestaat uit het hebben van bepaalde ervaringen.

Het gaat niet zo en wij hebben vaker geprobeerd om dit te zeggen. Het is niet mogelijk om een programma te maken of bepaalde kennis te geven die iemand ogenblikkelijk verandert. Zelfs als jij je voorstelt dat wij ergens een fysiek retraiteverblijf hebben gemaakt waar ik leraar was, dan had ik daar niet gewoon binnen kunnen lopen en gaan zitten om je de kennis en begrip bij te brengen en dat jij dan na verloop van tijd verlicht zou zijn geworden. Om dat te kunnen integreren, moet je bepaalde ervaringen meemaken en dat neemt tijd, het is een bepaald proces. Om de zelven te kunnen loslaten, moet je een bepaalde ervaring krijgen om jou te helpen om die zelven te herkennen, je reactiepatronen te begrijpen. Het is Alpha en Omega. Je ontvangt bepaalde leringen, maar je moet ook bepaalde ervaringen krijgen. Waarom zou je dat tijdsverspilling noemen? Het is beter om te zeggen: “Het vormt allemaal een onderdeel van de ervaringen die ik nodig heb. Hoe kan ik vanaf nu de leringen beter benutten?”