Intellectueel inzicht versus contact maken met je hart

Vraag: Ik denk soms na over de diepere redenen waarom het universum werd gemaakt en waarom er andere universums werden gemaakt. Probeert God iets te begrijpen of elke mogelijke ervaring te krijgen? Misschien ben ik te theoretisch en moet ik het praktischer aanpakken? Moet ik bepaalde gedachten houden? Of zijn die grotendeels tijdverspilling?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Wij hebben leringen gegeven over waarom God het universum heeft geschapen, en dat is verlengstukken van Gods zelfbewuste wezens een omgeving geven waarin ze kunnen groeien. Het is niet zo dat God probeert elke mogelijke ervaring te krijgen. De vraag is eigenlijk of er iets is waarover je moet speculeren zodra je die leringen begint te bestuderen. Het is noodzakelijk om te begrijpen dat er spirituele studenten zijn die door levens heen de wens hebben opgevat om dingen te begrijpen vanuit een intellectueel, lineair, rationeel of analytisch perspectief. En wij hebben al heel vaak gezegd dat er een limiet zit aan wat de lineaire geest kan begrijpen aangaande veel zaken.

Er zijn veel spirituele mensen die hun vooruitgang hebben vertraagd door zich te veel te richten op die subtiele intellectuele vragen, omdat er eigenlijk geen antwoord op is, maar die jouw mentale energie en je aandacht gevangen houden. Er zijn zelfs veel spirituele leringen die proberen je een heel erg complex wereldbeeld te geven die alleen maar bedoeld zijn om je in een heel intellectuele aanpak van het spirituele pad gevangen te houden.

Als je een voorbeeld wilt: ‘Het Urantia Boek’, maar er zijn ook andere. Er zijn zelfs veel gechannelde leringen die je een heel complex intellectueel beeld geven. Dit kan alleen maar een omweg worden op het pad van de mensen. Er zijn mensen die hun vooruitgang hebben vertraagd omdat zij zich diverse levens zo hierop hebben gericht dat zij zich niet naar hun hart zijn gegaan. Zij zijn niet naar hun hart gegaan, zij hebben hun intuïtie niet vergroot, omdat zij dachten dat het intellectueel begrijpen de sleutel was tot spirituele groei. En je hebt wel enig intellectueel inzicht nodig, maar dit is zeker niet alles wat je nodig hebt. Je moet verder kijken dan het intellectueel begrijpen en naar je hart gaan en je intuïtie gebruiken om een visie te krijgen die je niet in woorden kunt vatten en daarom kan de analytische geest daar niet mee omgaan.