Toewijding aan het spirituele pad

Vraag: Het boek ‘Mijn Levens met’ beschrijft de vele jaren die Jezus heeft besteed aan lessen van de drie wijzen, zijn spirituele leraren. Hij onderging initiaties en wijdde zich volledig aan het proces. Wanneer ik dit vergelijk met mijn beperktere proces waarin ik een paar leringen lees, af en toe een paar invocaties opzeg en een paar conferenties bijwoon, dan maak ik mij er zorgen over dat ik niet genoeg doe. Kun je bespreken hoe wij het voorbeeld van Jezus moeten benutten in verband met ons eigen leven tegenwoordig? Kunnen we nog wel veel groeien en in potentie ascenderen zonder zo’n intensief trainingsproces te volgen in dit leven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Dit is een van die vragen die mensen op elke manier kunnen uitleggen die zij maar willen, wat je ook zegt. Je zou kunnen zeggen dat dit geldt voor alle vragen, maar vooral een vraag zoals deze. Omdat we in deze dispensatie jullie aan de ene kant hebben aangemoedigd om evenwicht te vinden, waardoor je niet naar uitersten overhelt en een evenwichtiger levensstijl hebt waarin je een baan kunt hebben, een gezin, een relatief normaal bestaan, en jij ook nog aan je spiritualiteit kunt werken. En dit is een heel goed model, voor in het Aquariustijdperk. Het is echter ook nodig dat je begrijpt dat het collectieve bewustzijn in vorige eeuwen veel zwaarder was dan tegenwoordig, dus ik moest meer moeite doen om het te ontstijgen. Je moet ook begrijpen dat ik een specifieke missie had die op bepaalde manieren meer van mij eiste dan de missie die jullie tegenwoordig hebben en er was een bepaalde toewijding van mijn kant voor nodig voordat ik die missie kon gaan uitvoeren. Als je naar het leven van de boodschapper kijkt, dan zie je dat hij ook een bepaalde missie heeft. En niet iedereen heeft dezelfde missie. Hij moest een bepaald proces doormaken om zijn bewustzijn te kunnen verhogen. En dat vereiste van hem een bepaalde toewijding, een bepaalde vastberadenheid die jullie niet hoeven te kopiëren. Dat gezegd hebbende, sommigen van jullie hebben we het potentieel om een bepaalde missie te manifesteren en dat betekent dat je toegewijder moet zijn dan de gemiddelde spirituele zoeker. Dit kun je alleen op persoonlijk niveau begrijpen. En wat ik bedoel wanneer ik zeg dat wat ik ook zeg mensen dit op hun manier kunnen uitleggen, is dat je gedachten dit antwoord kunnen interpreteren zoals ze maar willen.

En je moet dus een poging doen om uit je gedachten te stappen, omdat er mensen zullen zijn die het gevoel hebben: “Ik heb een belangrijke missie, ik wil een belangrijke missie hebben, daarom zou ik mijzelf hier echt aan moeten wijden.” Dit zorgt er alleen al voor dat ze het pad op een onevenwichtige manier en met onevenwichtige levensstijl benaderen. Anderen zullen zeggen: “O ja, ik kan blijven leven zoals ik nu doe en het spirituele pad is een soort bijkomstigheid in mijn leven.” En dat zou kunnen voorkomen dat zij het hogere potentieel van hun Goddelijke plan niet manifesteren. De uitweg is natuurlijk dat je aan je persoonlijke onderscheidingsvermogen werkt en dat vereist dat je aan de gescheiden zelven moet werken die helemaal teruggaan op het oerzelf. En wanneer je van dit oerzelf af bent, wat iets is wat jullie allemaal kunnen als je daarvoor enige moeite doet, dan krijg je een duidelijker zicht op: “Wat is mij Goddelijke plan eigenlijk? Wat moet ik doen om op een bepaald punt te komen, een bepaald bewustzijnsniveau?”

En ik raad je aan om allemaal aan die gescheiden zelven te werken en tot op de bodem uit te zoeken wat het oerzelf is, wat jou je fundamentele relatie tot deze planeet aantoont, hoe jij jezelf ziet en wat je wel of niet op deze planeet kunt doen. En dit geeft je de vrijheid om aan de weet te komen: “Wat is mijn rol in dit leven? Is dit een tamelijk normale levensstijl hebben en een voorbeeld geven van hoe ik een normale levensstijl kan hebben en toch een spiritueel persoon kan zijn? Of heb ik een bepaalde missie die vereist dat ik mij meer inspan om een bepaald bewustzijnsniveau te halen voor ik aan die missie kan beginnen?”