Naar patronen zoeken

Vraag: Vorige maand raakte ik uitgeput door het nummer 44. Overal waar ik kijk, zie ik 44, 44, 44. Waarom is dit? Wat voor proces zit hierachter?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Nederland:

Er zijn veel spirituele mensen die getallen beginnen te zien en er zijn ook mensen die erdoor gefascineerd raken en er bijna een religie van maken en willen weten waarom dit gebeurt. Zij willen denken dat dit van heel groot belang is. Wanneer je een bepaald getal ziet, dan komt dat in de meeste gevallen omdat het menselijke brein en de menselijke geest zijn geprogrammeerd om patronen te herkennen. Als je hierover nadenkt, dan ben je altijd op zoek naar patronen. In feite berust waarneming voor een groot deel op het zoeken naar patronen. Daarom hebben wij jullie leringen gegeven dat je drie hogere lichamen een waarnemingsfilter hebben dat je een beeld schept dat op dat filter wordt gebaseerd en je projecteert dat beeld op jouw buitenwereld, en zelfs op jezelf. Zodra je die filters hebt aangemaakt, zal je brein, je geest, op zoek gaan naar patronen die bij het filter passen en zeggen dat het filter correct is. En hoewel het heel amusant kan zijn, heel onderhoudend, dat je die nummers ziet, is het niet van doorslaggevend belang en niet iets waar jij je zorgen over hoeft te maken. Jouw brein zit eenvoudig in een fase waarin hij zich concentreert op een bepaald getal en er daarom meer begin je het meer te zien. Het is niet zo dat het getal ineens vaker voorkomt, maar dat jouw geest het eenvoudig herkent en vaker ziet.

Je zou dit op een positieve kunnen benutten om na te denken over: “Wat voor waarnemingsfilter heb ik?” Maar er zijn veel andere mensen die daar helemaal door gefascineerd raken, en die zouden ervan kunnen profiteren als ze denken: “Waarom heb ik de wens om speciaal te zijn en waarom denk ik dat uiterlijke tekenen mij een speciaal gevoel geven, of heb ik juist tekenen nodig om mij speciaal te voelen?” Je begrijpt dat er op een bepaald niveau van het spirituele pad, en ik heb het vooral over de vele mensen die op de wereld naar fenomenen zoeken, waarop mensen op zoek zijn naar een bevestiging op de wereld waarom zij speciaal zijn. Dus ze doen aan astrologie, numerologie, gaan naar paranormale mensen, zij kijken hier naar en daar naar en proberen een speciaal teken te vinden, een fysieke manifestatie, die hen anders maakt dan de meeste mensen. Ze proberen daar een bepaalde betekenis aan te ontlenen en uit te vinden waarom ze die speciale configuratie in hun astrologie hebben staan en dat je geboren bent op die specifieke dag en als je de getallen optelt hierbij uitkomt en van speciale betekenis is. Ik zeg niet dat dit mensen niet op een bepaalde manier kan helpen, maar het is niet iets wat je op de niveaus van Christusschap brengt en waar je niet te veel aandacht aan moet besteden, omdat het een doodlopende weg kan worden die je van het ware pad afhaalt. Met het niveau van bewustzijn dat jullie allemaal hebben, aangezien je de leringen van de geascendeerde meesters erkent, kijk je hier gewoon naar als een interessante toevalligheid; je haalt je schouders op en gaat verder.