Meer dan één ziel in het lichaam?

Vraag: Kunnen meerdere levensstromen in het lichaam van één persoon incarneren? Sommige leringen beweren dat.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Nu moeten we nadenken over wat we bedoelen met het woord incarneren. Je weet dat er boeken in de psychologie zijn die het concept hebben dat mensen meerdere persoonlijkheden hebben. Je hebt zelfs voorbeelden van mensen die als de ene persoonlijkheid een bepaald fysiek symptoom hebben, maar wanneer ze in de andere persoonlijkheid veranderen, gaat het fysieke symptoom weg. Dit toont de kracht aan van die verschillende persoonlijkheden.

Er zijn gevallen waarin het fysieke lichaam van mensen wordt gebruikt als voertuig voor meer dan één ziel om de algemene term te gebruiken. Er kunnen meerdere zielen zijn die zich door dat ene lichaam tot uitdrukking brengen. Maar zij doen dat niet in gelijke mate. We moeten wel begrijpen dat wanneer wij spreken van incarnatie, dat er dan een bepaalde ziel in een bepaald fysiek lichaam incarneert en dat dit het belangrijkste wezen is dat dit fysieke lichaam gebruikt.

Als die ziel gaten in de aura heeft, ernstig trauma’s uit vorige levens, dan kan die zo openstaan dat andere mensen dat lichaam kunnen overnemen of op tijdelijke basis overnemen. Vanuit dat standpunt klopt het helemaal dat er meerdere zielen of zelfs duistere krachten, demonen of entiteiten dat fysieke lichaam gebruiken. Maar er is wel één ziel die de belangrijkste is die in dat lichaam is geïncarneerd en die heeft de mogelijkheid om volledig de leiding over het lichaam te nemen en de aura af te sluiten, en ook de drie hogere lichamen van andere invloeden af te sluiten.

In het ideale geval moet dit ook gebeuren. Deze persoon neemt de leiding over het lichaam en heeft de leiding over de vier lagere lichamen en sluit andere zielen of andere wezens, duistere wezens buiten zodat ze geen invloed kunnen uitoefenen.