Mensen die boeddha zijn geworden

Vraag: De Boeddha zei in het boek over je Goddelijke plan dat het voor één persoon, die voldoende niveau van Boeddhaschap had, mogelijk is om ruimte terug te trekken uit pedofilie. En dat zou betekenen dat geen enkele pedofiel meer op aarde kan incarneren nadat het punt bereikt is waarop het wordt afgekapt. Waarom is er nog steeds pedofilie op aarde? Is er niemand met voldoende Boeddhaschap die ruimte wil terugtrekken uit pedofilie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2019 – Estland:

Nee, tot nu toe niet, wij hebben het over een heel hoog bewustzijnsniveau. En wanneer we over dit bewustzijnsniveau spreken, dan bedoelen we hoger dan honderdvierenveertig niveaus. Wij hebben eerder gezegd dat er een punt komt waarop je van de aarde kunt ascenderen en daarom hebben wij jullie de schaal van honderdvierenveertig niveaus gegeven en dat je kunt ascenderen wanneer je op het honderdvierenveertigste niveau bent. Maar we hebben ook gezegd dat niet iedereen die ascendeert en een geascendeerde meester wordt, het niveau van boeddha heeft bereikt. Het komt zelden voor dat iemand die fysiek geïncarneerd is, op dat niveau komt en wanneer dat gebeurt, is het een kwestie van waar die persoon zich op concentreert en dat is misschien niet pedofilie. Ik gaf dus gewoon een voorbeeld van iets wat door één enkele persoon kan worden veranderd. Nu zijn er een aantal kwesties die zo groot zijn, dat zelfs iemand die Boeddhaschap heeft bereikt, ze ook niet kan veranderen. De persoon kan misschien wel ruimte terugtrekken, maar je beseft ook wel dat ruimte terugtrekken de vrije wil niet tenietdoet. Dus je moet ook de vrije wil daarbij in ogenschouw nemen. En misschien helpt het als ik je duidelijker uitleg dat ruimte terugtrekken op alle vier niveaus van deze sfeer moet gebeuren: het fysieke, emotionele, mentale en identiteitsniveau. Als boeddha kun je met de kracht van je gedachten ruimte terugtrekken uit het identiteitsniveau, het mentale en emotionele niveau, maar het is nog steeds noodzakelijk dat de vrije wil op het fysieke vlak haar gang kan gaan. Het betekent dus niet dat een bepaald fenomeen ogenblikkelijk verdwijnt, omdat de mensen die zijn geïncarneerd, de kans moeten krijgen, als die ruimte is teruggetrokken uit de andere niveaus, om vrijwillig deze aandoening op te geven en dat is gemakkelijker voor hen wanneer er niet meer uit de emotionele, mentale en identiteitsrijken aan hen getrokken wordt. Maar zij moeten die kans wel krijgen, soms de rest van hun leven. Je begrijpt dat bij pedofilie een relatief klein aantal mensen betrokken zijn vergeleken met de totale bevolking.

Maar als je kijkt naar oorlogsvoering, dan begrijp je dat daar veel meer mensen, een veel groter percentage van de bevolking, bij betrokken. Dit betekent dat er meer kansen moeten komen om de vrije wil te gebruiken, zodat de mensen de kans krijgen om dit vrijwillige te overwinnen. Je ziet dat we altijd proberen om mensen vrijwillig en bewust de keus te laten maken om een bepaalde situatie los te laten. Wij geven de mensen zoveel mogelijk kansen om dat te doen.

Maar er komt wel een bepaald moment waarop we bij het punt zijn gekomen dat het moet ophouden en dan zeggen we: “Deze toestand mag niet meer voorkomen,” en dat betekent dat degenen die het niet op willen geven, niet meer op deze planeet mogen incarneren. Of zij mogen hun incarnatie nog wel afmaken, maar daarna mag niemand met dezelfde neigingen opnieuw incarneren. Dit zijn gecompliceerde verhoudingen waar de Karmische Raad over gaat en beslist wanneer dat moment is gekomen en of de mensen genoeg kansen hebben gehad om die situatie vrijwillig op te geven.