Je kunt altijd Christusschap tot uiting brengen

Vraag: De geascendeerde meesters zeggen dat zij graag willen dat wij Christusschap tot uiting brengen. Maar als wij als wij niet worden opgemerkt door de wereld, als wij geen geweldige dingen doen, als we moeite hebben met gewone dingen en ons een weg proberen te banen op een heel dichte planeet hoe kunnen ze dan verwachten dat wij ons Christusschap tot uitdrukking kunnen brengen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Estland:

Als je kijkt naar alle onzin die het christendom heeft bedacht in de laatste 2000 jaar, als je teruggaat naar de situatie waarin ik over de stoffige wegen van Palestina wandelde, dan zouden heel veel mensen, in feite de meeste mensen, hebben gezegd dat ik niet bijzonder was. Er was niets speciaals aan mij, volgens hen. Hoe heb ik dan mijn Christusschap tot uitdrukking gebracht? Door te zijn wie ik was in die tijd en die zo goed mogelijk tot uiting te brengen. Christusschap is vaak verkeerd begrepen, zelfs door studenten van geascendeerde meesters, en dat komt gedeeltelijk vanwege de afgoderij rondom mij in de laatste 2000 jaar. Toen ik echt geïncarneerd was, zouden de meeste mensen hebben gezegd dat er niets bijzonders is aan deze kerel. Hij ruikt net zo smerig als de rest van ons als hij elke dag in meer dan dertig graden hitte rondloopt.

Dit begon pas daarna, omdat het christendom deze afgoderij opbouwde. En zoals ik vele malen heb gezegd, besloot de katholieke kerk om dit te doen om zich ervan te verzekeren dat niemand mijn voorbeeld zou kunnen volgen. De gevallen wezens werkten door de leiders van de katholieke kerk heen en sindsdien is dit alleen maar versterkt. Niet iedereen die dit versterkte, was een gevallen wezen, maar veel christelijke leiders wel en ze zijn nog steeds gevallen wezens of hun geest is overgenomen door gevallen wezens en zij houden die afgoderij in stand.

De waarheid is dat jij, als jij openstaat voor het idee Christusschap, Christusschap kunt beginnen te uiten. Wij hebben al heel vaak gezegd dat er op alle honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus een uitdrukkingsvorm is van Christusschap. Er is geen allerbeste uitdrukkingsvorm van Christusschap. Maar op elk van de honderdvierenveertig niveaus, is een uitdrukkingsvorm van Christus die het bewustzijn op dat niveau kan aanvallen en kan tonen dat er nog een stap omhoog is. Laat dus het idee los dat je om de Christus te zijn, bijna perfect moet zijn, dat je de perfecte uitdrukkingsvorm van Christusschap moet hebben. Op welk niveau je persoonlijk ook zit, jij bent in staat om een hoger niveau van Christusschap tot uitdrukking te brengen dan dat net onder dat van jou. Als je op het zesenvijftigste niveau zit, dan kun je Christusschap voor het vijfenvijftigste niveau tot uiting brengen en trouwens ook alle niveaus daaronder. Je kunt altijd je Christusschap uiten. Christusschap betekent niet dat je met de allerhoogste waarheid komt, maar dat je met iets komt dat berust op het bewustzijnsniveau dat je hebt op grond van je levenservaringen, maar ook iets dat misschien een beetje verder gaat dan je huidige bewustzijnsniveau.

We zouden kunnen zeggen dat jij om je Christusschap tot uiting te brengen, verder moet reiken dan je huidige bewustzijnsniveau, niet het allerhoogste niveau, slechts één niveau hoger. En je kunt dat omdat jij altijd, op welk niveau je ook zit, één niveau hoger kunt gaan. Wanneer jij bewust het spirituele pad bewandelt, dan kun je omhoog reiken. En wij hebben jullie de hulpmiddelen gegeven in de boeken ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ om voortdurend naar het volgende niveau te reiken. Als je altijd bereid bent om het ons te vragen, om met ons te werken, om de hulpmiddelen te gebruiken die wij jullie hebben gegeven, dan ben je altijd in staat om dat volgende niveau te bereiken en dat is jouw uitdrukkingsvorm van Christus. Het is de volmaakte uitdrukkingsvorm van Christusschap op jouw bewustzijnsniveau. En wanneer jij je Christusschap op dat niveau tot uiting brengt, dan helpt dat jou om naar het volgende niveau toe te groeien.

Mijn geliefde, er zijn studenten van geascendeerde meesters die op twee andere manieren hun Christusschap hebben geuit. Veel mensen hebben het pad van spirituele hoogmoed genomen en dachten: “Ik ben een student van geascendeerde meesters, ik heb al die decreten opgezegd, ik heb al die leringen bestudeerd, ik zit al heel lang in de organisatie, natuurlijk heb ik een bepaald niveau van Christusschap bereikt. Dus nu kan ik andere mensen vertellen hoe zij dit moeten doen”, omdat zij op een of andere manier moeten gaan denken dat de Christus het zo doet – maar dat is niet wat de Christus doet. Je gaat niet de mensen vertellen wat zij moeten doen. Je moedigt hen aan om een hoger inzicht te krijgen, om juist dát inzicht te krijgen dat hen zal helpen om verder te kijken dan hun huidige bewustzijnsniveau. Maar veel mensen hebben een arrogante houding aangenomen van: “Ik ben de Christus al.” En zij denken vaak dat zij het allerhoogste niveau van Christusschap bezitten, hoewel ze misschien op het zesenvijftigste niveau zijn, en dat is niet een heel hoog bewustzijnsniveau. Dat is dus de ene manier. Je zou kunnen zeggen dat de eerste manier die van hoogmoed is, iets wat je overduidelijk hoogmoed noemt, bijvoorbeeld ‘superioriteit’.

De andere manier is de tegenovergestelde polariteit, iets wat de meeste mensen niet als hoogmoed beschouwen, maar als inferioriteit, maar het blijft een aspect van hoogmoed. Het is de andere kant van de medaille. En dan maken mensen zichzelf kleiner en ze zeggen: “O, ik ben het niet waard, ik ben er niet aan toe, ik heb dit niet gedaan, ik heb dat niet gedaan.” En het is dan of die mensen een handboek hebben om te fietsen. En ze lezen in het boek hoe ze zouden moeten te fietsen. Maar zij durven niet op de fiets te springen en te beginnen te trappen. En dat moet je doen bij Christusschap. Als je wacht tot je perfect bent, pas Christusschap tot uiting brengt als jij het gevoel hebt dat je perfect bent, dan kom je er nooit. Op een bepaald moment moet je op de fiets springen en je afzetten en je evenwicht zoeken. Want alleen als je het doet, vind je evenwicht. Je kunt dat niet uit een boek leren. Je kunt van alles leren over fietsen, maar je leert het pas als je het probeert.

En ik voel echt een diep mededogen voor de mensen, omdat ik weet dat het heel erg moeilijk is gezien de propaganda, de christelijke propaganda die erom heen hangt. Maar niettemin is het ook heel erg, hoe noem je dat? Ik wilde zeggen jammer (shame), maar ik wil dat woord eigenlijk niet gebruiken. Maar op het moment dat de mensen ontwaken en uit de illusie stappen dat ze perfect moeten zijn en gewoon besluiten om de Christus te zijn, ervan te leren, het te evalueren, te zien wat je reactie is. Op elk niveau zit een zelf dat je groei naar het volgende niveau tegenhoudt en wanneer je Christusschap durft te uiten en jij in staat bent om het te zien, dan daag je dat zelf uit en dat zelf zal een reactie geven. En als je ernaar wilt kijken, dan kun je leren, je kunt dat zelf identificeren, de hulpmiddelen gebruiken die wij jullie hebben gegeven, proberen de overtuiging die erachter zit te vinden, en dan kun je het loslaten. Maar als jij geen Christusschap durft te uiten, dan zal dat zelf zich voor je blijven verbergen en kom je niet op het volgende niveau.