Gebrek aan persoonlijke ambitie en het uitvoeren van je goddelijke plan

Vraag: Mijn vraag heeft te maken met eerdere antwoorden die het hebben over spirituele mensen die zich niet heel erg bezig houden met het leven. Ik heb het gevoel dat ik heel erg geïnteresseerd ben in de spirituele kant van het leven. Maar ik ben niet ambitieus wat betreft geld, status, een partner vinden misschien. Ik heb geen grote wensen om op materieel gebied iets te bereiken, maar ben tevreden met een materieel leven dat goed genoeg is. Zijn die materiële wensen belangrijk voor spirituele mensen? Of is het gebrek hieraan symptomen dat we nog steeds niet verbonden zijn met ons Goddelijke plan of eenzijn met al het leven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Welnu, het spreekt voor spirituele mensen vanzelf dat je geen grote ambities hebt over het bereiken van een materiële levensstijl. Dat gebeurt gewoon wanneer je een bepaald bewustzijnsniveau krijgt. Je beseft dat je iets meer wilt dan een welvarende materiële levensstijl of carrière of macht.

Die wensen zijn in vorige levens al verdwenen. Maar je moet natuurlijk wel in evenwicht zijn, je moet je zorgvuldig afstemmen op je Goddelijke plan. Omdat het misschien niet in je Goddelijke plan staat dat je maar wat ‘door het leven fietst’, zonder vast inkomen, geen vaste plaats waar je woont, zonder structuur in je leven. Ik zeg niet dat dit niet een tijdlang een deel van je Goddelijke plan kan uitmaken, maar het hoeft geen deel van je Goddelijke plan te zijn om zo te doen en zeker niet de rest van je leven.

Je moet beseffen dat het geen kwestie van je persoonlijke wensen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die persoonlijk de sterke wens hebben om een bepaalde levensstandaard te hebben of een bepaalde carrière te hebben. En dan is het belangrijk om een leven of misschien meerdere levens die wens na te streven totdat je er genoeg van krijgt. Maar jij hebt er al genoeg van gekregen in vorige levens. Maar toch moet jij je er wel op afstemmen, omdat het voor velen van jullie een deel van je Goddelijke plan is dat je een bepaalde positie in de samenleving krijgt, een bepaalde baan hebt, misschien zelfs wel als verkozen ambtenaar, waarin je met nieuwe ideeën kunt aankomen. En dat betekent dat je moet doen wat je moet doen om op die positie te komen, of het nu een opleiding is, je opwerken in een baan, wat het ook maar voor jou persoonlijk is. Er zijn dus in feite veel spirituele mensen die een ‘laissez faire levensstijl’ hebben gekregen. Maar dit was niet het hoogste potentieel van hun Goddelijke plan, omdat dit heeft verhinderd dat zij een bepaalde positie in de maatschappij bereikten.

Een aantal van jullie heeft in hun Goddelijke plan staan dat ze een bepaalde positie moeten bereiken, omdat er alleen naar hen geluisterd wordt als ze die positie krijgen. En het is niet jouw persoonlijke ambitie om die positie te bemachtigen. En vanuit een bepaald standpunt zou je ook nog kunnen denken dat het misschien wel een beetje belachelijk is om door al die hoepels te springen om op die positie te komen. Maar als het een deel van je Goddelijke plan is dat je de mensen zover moet krijgen dat ze naar jou luisteren, dan moet je zeggen: “Geef aan Cesar wat van Cesar is en aan God wat van God is.” Wat van God is, is jouw Goddelijke plan om die positie te bereiken. Wat van Cesar is, is dat je doet wat je moet doen om in die positie te komen waarin je Gods werk kunt doen en die ideeën te verspreiden.

Om één voorbeeld te geven: Als in jouw Goddelijke plan staat dat je de relativiteitstheorie naar buiten moet brengen, dan doe je wat ervoor nodig is om natuurkundige te worden. Het kan belachelijk zijn wat je op een universiteit moet doen om een PhD te halen, maar niettemin kan dit alleen maar als je weet dat het voor een hoger doel is. En daarom moet jij je hier doorheen slaan.