Een niet geplande zwangerschap

Vraag: Op de website askrealjesus geeft Jezus een uitgebreide lering over abortus en wijst erop dat elk leven het potentieel heeft om te groeien, het is een kans om te groeien, karma in evenwicht te brengen en je Goddelijke plan uit te voeren. Wanneer treedt dit plan in werking? Bij de conceptie, de hartslag, hersengolven, of op een ander moment? Of is er een spiritueel moment waarop de levensstroom het lichaam in gaat? Als dat niet op het moment van conceptie is, is er dan een periode waarin een vrouw een abortus kan krijgen zonder dat het spirituele potentieel van de zwangerschap in het geding komt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

Het is niet relevant om te vragen wanneer dit gebeurt in het fysieke proces van de zwangerschap, omdat de zwangerschap niet begint bij de conceptie. Het fysieke proces wel, maar het proces van de ziel begint niet bij de conceptie. Dat begin al ver van tevoren. Het begint al wanneer de vrouw haar Goddelijke plan maakt. Er is geen periode waarin je kunt zeggen: “De vrouw kan een abortus krijgen die niet van invloed is op de binnenkomende levensstroom.” Het is niet realistisch om zoiets te zeggen.

En de vrouw moet zich dus persoonlijk afstemmen op haar Goddelijke plan en bekijken of zij nog steeds haar Goddelijke plan kunnen uitvoeren als ze het kind laat adopteren. Of iets waar jij precies voor hebt gekozen. Vanuit spiritueel, karmisch standpunt bestaat er eigenlijk geen toevallige zwangerschap. Dit is echter in de huidige situatie zo; op het huidige collectieve bewustzijnsniveau. Zoals we eerder hebben gezegd, zal er een moment in de Gouden Eeuw komen waarop er geen onverwachte of niet geplande zwangerschappen kunnen voorkomen; dit komt niet meer voor. Dit houdt in dat er vrouwen zullen zijn die misschien geen kinderen krijgen die ze misschien wel hadden gekregen in een dichtere omgeving. Maar dit zal het gevolg zijn van haar Goddelijke plan. Je begrijpt dat wanneer een vrouw tegenwoordig per ongeluk zwanger raakt, dit in haar Goddelijke plan staat. Anders zou het niet gebeurd zijn, op zeldzame gevallen na.