De spirituele betekenis van borstvoeding

Vraag: Heeft borstvoeding ook een spirituele betekenis? Bijvoorbeeld, als een baby groeit in bewustzijn of dat een moeder karma teruggeeft?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Natuurlijk heeft het spirituele betekenis, omdat er directer contact is tussen de moeder en het kind. Het opent de mogelijkheid om een directere band tussen moeder en kind op te bouwen. Het fungeert ook als een heel belangrijk proces om het kind te helpen de overgang van de buik van de moeder naar buiten te maken. In de buik voelt het kind zich dichter bij de moeder, zelfs als de moeder zich niet zo dicht bij het kind voelt, omdat zij het kind niet direct waarneemt. Maar het kind voelt zich wel veel dichter bij de moeder, en als het eenmaal geboren is, helpt borstvoeding om die band te bewaren. Als het kind geen borstvoeding krijgt, dan kan het kind moeilijker die overgang maken naar wat we de fysieke wereld zouden kunnen noemen, om geboren te worden op de fysieke wereld. Voor kinderen die geen borstvoeding hebben gehad om diverse redenen, of het nu is omdat ze te vroeg geboren zijn of wat anders, is het veel moeilijker.

Je kunt wel zeggen dat op een planeet als de aarde, er altijd veel ingewikkelde situaties zijn. Het kan zijn dat een kind bijvoorbeeld een hogere spirituele ontwikkeling heeft dan de moeder. Maar om diverse redenen – karmisch of om de ouders een kans te geven – kiest het kind ervoor om bij die familie geboren te worden. Maar omdat de moeder een lagere bewustzijnsstaat heeft dan het kind, kan het misschien wel beter zijn als het kind geen borstvoeding krijgt, omdat het kind afstand moet creëren van zijn moeder, omdat de moeder een lagere bewustzijnsstaat heeft. Dit is in het algemeen niet zo, maar soms wel. Daarom zijn er kinderen die bijvoorbeeld te vroeg geboren opdat ze geen borstvoeding kunnen krijgen. In sommige gevallen kan de moeder zich niet afstemmen op het willen voeden van het kind en dat kan zijn omdat de moeder het gevoel had dat de energie van het kind veel hoger lag dan dat van haar, dat het haar eigenlijk in verwarring bracht en zelfs een paar chakra’s verstoorde. Zoals altijd op aarde, is het een heel complex plaatje met veel persoonlijke situaties.