Het is belangrijk dat je één zelf per keer ziet en hem loslaat

Vraag: We gebruiken de hulpmiddelen die de geascendeerde meesters hebben gegeven om het geboortetrauma te helen en het oerzelf te transcenderen. Op het moment zie ik ongeveer een dozijn zelven die actief mijn bewustzijn beïnvloeden. Een paar daarvan kunnen wel de titel oerzelf opeisen. Zijn er veel criteria om mijn oerzelf te specificeren met mijn huidige bewustzijnsniveau? Kunnen de geascendeerde meesters iets aanbevelen om intensiever aan de slag te gaan met het geboortetrauma en het oerzelf?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne:

Je moet begrijpen dat wanneer we een lering geven, jij voorzichtig moet zijn om dit niet al te letterlijk op te vatten, met je lineaire analytische geest. Het is niet zo belangrijk om een zelf te classificeren, een naam te geven. Het is belangrijk dat je hem loslaat, dat je hem laat sterven. Zodra je een gescheiden zelf kunt identificeren, als een gescheiden zelf ziet dat ervoor zorgt dat jij op een bepaalde manier reageert, dan moet je eraan werken dat je de illusie ziet die erachter zit, het probleem begrijpen dat jij moet oplossen, dat je inziet dat het een onmogelijk probleem is en beslist dat je het niet wilt oplossen maar wilt laten sterven.

Er zal een tijd komen, of er zullen mensen komen, die de lering ter hand zullen nemen en hieraan gaan werken; zij zullen een bepaald zelf identificeren en denken dat dit het oerzelf is. maar het is een zelf dat later werd geschapen. En daarom moet je misschien wel aan meerdere zelven werken voor je het oerzelf kunt zien en het is dus mogelijk dat je de indruk hebt dat jij aan het oerzelf hebt gewerkt en het hebt opgelost, maar dat dit niet het oerzelf is, zoals wij hebben gezegd. Maar nogmaals, het is niet belangrijk om daar een label op te plakken; het is niet belangrijk om hem in een categorie te plaatsen en in een hiërarchie van zelven te plaatsen, zoals je het zou kunnen noemen. Het is belangrijk om één zelf per keer te gaan zien en los te laten. En dan ga je door met het volgende zelf.

De mogelijkheid bestaat ook dat je zelven kunt hebben die geschapen werden voor het oerzelf dat je met je meebracht toen je naar de planeet kwam. Of dat jij een van de oorspronkelijke bewoners van de aarde bent en zelven heb gemaakt voor je de gevallen wezens tegenkwam. We zeggen dus eigenlijk dat het oerzelf de eerste keer is dat je de gevallen wezens tegenkwam en zij je psychisch en spiritueel probeerden te vernietigen. Maar je had voor die tijd al zelven kunnen scheppen. Maar nogmaals, blijf er gewoon aan werken. En je zult aan zelven werken zolang je geïncarneerd bent. De hulpmiddelen die wij kunnen aanbevelen: het boek ‘Mijn Levens met’, ‘Healing Your Spiritual Trauma’s’, en de drie boeken daarna.

Dat hebben we jullie te bieden. Maar je kunt natuurlijk diverse andere boeken, leringen, technieken gebruiken die ontwikkeld zijn op het terrein van de psychologie. Enkelen van jullie hebben profijt gehad van de leringen over het innerlijke kind die al vele jaren in veel talen tot je beschikking staan. Maar er zijn nog meer psychologische hulpmiddelen die je kunt gebruiken en als je om aanwijzingen vraagt, gebruik dan je intuïtie, dan zul je er naartoe geleid worden. En voel je vrij om elk hulpmiddel te benutten dat je intuïtief aanspreekt om een zelf of een aspect van het zelf op te ruimen. Wij beweren niet dat jij je moet beperken tot de leringen die wij geven. Wat je ook ingegeven wordt, wat je ook maar kan helpen, gebruik het. Voor velen kan therapie ook helpen, vooral als je nog nooit therapie hebt gehad, wij hebben vaker diverse soorten therapie aanbevolen.