De relatie tussen de collectieve geesten en je persoonlijke innerlijke geesten

Vraag: Soms voel ik tegenstand van een innerlijke geest. Maar kan het ook zijn dat ik toegang geef en dat ik eigenlijk word beïnvloed door een collectieve geest? Hoe kan ik dat onderscheid maken? Is het een innerlijke geest of een collectieve geest?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

In principe kun je zeggen dat een collectieve geest niet de macht heeft om je vier lagere lichamen binnen te gaan, of je vier lagere lichamen te beïnvloeden, tenzij je een opening hebt. En die opening wordt gevormd door een innerlijke geest. Dit is eigenlijk de enige manier waarop die collectieve geesten toegang kunnen krijgen tot je bewustzijn. Je hebt die collectieve geest of gescheiden zelf gevormd door een beslissing te nemen. Daarom leggen we er opnieuw de nadruk op dat je het gescheiden zelf moet blootleggen, de beslissing die erachter zit moet herkennen en die dan bewust herzien.

Het kan zijn dat je bijvoorbeeld in een vorig leven, zoals we hebben verteld bij het geboortetrauma, misschien bent blootgesteld aan een traumatische situatie, waarin je niet een bewuste, volledig bewuste beslissing hebt genomen om een bepaalde innerlijke geest of een gescheiden zelf in het leven te roepen. Dus je kunt in werkelijkheid onbewust een beslissing nemen om een gescheiden zelf te maken, maar je kunt die niet loslaten door onbewuste beslissingen. Je moet bewuste beslissingen nemen om die zelven te laten sterven of je van die geesten te ontdoen. De beste manier is door naar jezelf te kijken, de hulpmiddelen te benutten om de gescheiden zelven bloot te leggen, totdat je gaat inzien welke beslissing je hebt genomen.

Dit betekent niet dat je bijvoorbeeld geen oproepen voor spirituele bescherming hoeft te doen aan Astra om je los te snijden van de collectieve bewustzijn, omdat het zodra je wordt beïnvloed door een collectieve geest, veel moeilijker wordt om die individuele geest te zien en los te laten.

Je begrijpt dat er veel verschillende soorten innerlijke geesten of gescheiden zelven zijn. Die kunnen variëren in ernst. Daarmee bedoel ik dat je kunt openstaan voor een collectieve geest, maar slechts in lichte mate, of alleen maar bij bepaalde gebeurtenissen, maar andere zelven of innerlijke geesten kunnen die opening groter maken, zodat de collectieve geesten meer invloed kunnen uitoefenen. Als je eenmaal een innerlijke geest hebt, die een grote opening heeft gemaakt voor een collectieve geest, dan kunnen mensen erdoor overweldigd raken en wel dermate dat zij eigenlijk niets kunnen doen aan die individuele innerlijke geest. Je moet in die gevallen een oprechte poging doen om oproepen en invocaties aan Aartsengel Michaël en Astrea te doen om van die collectieve geest te worden losgesneden.

Die oproepen verzegelen je vier lagere lichamen tegen de invloed van de geesten, zodat je de kans krijgt om niet een comfortabel leven te lijden zoals mensen doen. Zij bidden of zij gebruiken een bepaalde spirituele techniek om verlichting te krijgen van een collectieve geest en daarna zeggen ze: “Zo, nu kan ik me ontspannen en naar een feest gaan.” Maar je krijgt de kans om nu aan je innerlijke geest te werken. En als je die kwijt bent, verzegel jij je krachtveld zelf en dan kan de geest die van buiten komt, jou niet beïnvloeden.

Het is niet heel erg belangrijk om te weten of het de innerlijke of de uiterlijke geest is. Wij kunnen zeggen dat als jij echt een ernstig probleem hebt waardoor je veel energie voelt, een zware energielast die op jou gericht wordt, dan weet je dat die van een geest van buitenaf komt. Je moet dan een poging doen om je daarvan af te sluiten en vervolgens aan je innerlijke geest te werken. Maar als er niet zoveel energie naar jou toe stroomt en velen van jullie – wanneer je op de hogere niveaus begint te werken, omdat je een paar sterkere geesten hebt losgelaten – hebben te maken met subtielere dingen, waarbij je niet zo erg wordt beïnvloed door de collectieve geesten. Dan begin je te kijken naar de innerlijke geesten, gescheiden zelven en wat die zijn. In principe zou je kunnen zeggen dat als jij heel zware energie voelt, dit energie is van een collectieve geest. Een innerlijke geest zul je niet als intense energie ervaren, eenvoudig omdat die van binnenuit komt, en daar ben je aan gewend. Wanneer je het gevoel hebt dat iets jou echt belast, iets wat heel intens is, dan weet je dat dit van buitenaf komt, omdat je er anders wel aan gewend zou zijn.

En dat is natuurlijk het gevaar van de innerlijke geesten: dat je gewend kunt raken aan de energie die zij op jou projecteren. Er zijn mensen, heel veel mensen, die zich aan die energie hebben onderworpen, omdat zij denken dat ‘het normaal is om zo te leven’ of ‘dat zij nu eenmaal zo in elkaar zitten’. En dat is natuurlijk iets wat jij niet wilt als spiritueel persoon. Maar de meesten van jullie zullen niet tot dat patroon vervallen, als je oprecht bezig bent met het pad. Wanneer je de ene geest hebt losgelaten, ben je na een poosje klaar om de volgende te zoeken, en dat is eigenlijk het enige wat jij hoeft te doen.