De Karmische Raad en de Wet van Karma

Vraag: De vraag is voor Moeder Maria. Je hebt onlangs uitgelegd hoe karma werkt, maar niet de Karmische Raad genoemd. Is karma totaal onpersoonlijk, toen je zei dat de Karmische Raad het beslissende woord heeft en moeten zij de Wet van Karma opvolgen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

De Karmische Raad moet de Wet van Karma opvolgen, alleen al omdat zij die wet hebben gemaakt. Wij spreken niet zoveel over de Karmische Raad omdat wij in deze dispensatie een veel genuanceerder, diepgaandere lering geven over karma. In de vorige dispensaties werd de Karmische Raad vaak gezien als de wensen vervullende god. Met andere woorden, je kon een beroep doen op de Karmische Raad en dan zetten zij een portie van je karma opzij dat naar beneden zou dalen. Maar we geven nu een lering waarin je veel meer verantwoordelijkheid voor jezelf moet dragen. En je beseft wel dat er, omdat wij dat gezegd hebben, een onpersoonlijke impuls bestaat die uit een vorig leven naar je terugkomt, en dat het effect ervan eigenlijk afhangt van wat er in je emotionele, mentale en identiteitslichaam zit. Als je het bewustzijn hebt getranscendeerd dat ervoor heeft gezorgd dat jij in een vorig leven iets hebt gedaan waardoor een karmische impuls is ontstaan, dat die dan niet naar het fysieke niveau hoeft te komen.

Dan moet je wel naar jezelf willen kijken, jezelf veranderen door de hulpmiddelen te gebruiken om die gescheiden zelven los te laten. En hier kan de Karmische Raad wel iets voor je doen. Je erkent dat als je terugkijkt op de Summit Lighthouse of de I AM beweging, dat het beeld van de geascendeerde meesters heel erg verbonden was met die wensen vervullende god op wie je een beroep op kon doen, je kon decreten opzeggen en dat wij dan iets voor jou zouden doen. Als je teruggaat naar de originele boeken, ‘The Unveiled Mysteries’ die de I AM beweging heeft gepubliceerd, dan zie je dat Saint Germain werd neergezet als een wezen dat zich kon bemoeien met het persoonlijke, fysieke leven van mensen. En dat kwam omdat mensen dat in die tijd nodig hadden vanwege het collectieve bewustzijn.

Veel mensen hebben dat bewustzijnsniveau nog steeds en zij maken misschien vooruitgang als ze deze leringen vinden. Daarom zeggen we absoluut niet dat die verouderd zijn. Zij zijn nog steeds van waarde voor een bepaald bewustzijnsniveau. Maar je begrijpt dat een consequentie van progressieve openbaringen is dat wij niet tot in het oneindige leringen geven voor hetzelfde bewustzijnsniveau. We geven een bepaalde portie leringen die de mensen kan helpen om dat bewustzijnsniveau te transcenderen en dan gaan we door met leringen voor hogere bewustzijnsniveaus. Wij hebben leringen gegeven om de mensen te helpen om in toenemende mate de verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leven. De Summit Lighthouse presenteerde ons op een enigszins andere manier, niet zozeer als de wensen vervullende god, maar wel als meesters die zich met je leven kunnen bemoeien en iets voor jou kunnen doen. Dit is een beeld dat we hebben achtergelaten en niet in deze dispensatie geven, en vooral in de laatste leringen. Wij zijn wezens die niets iets voor jou doen, we willen jou helpen om iets voor jezelf te doen. Wij zullen je in staat stellen om je bewustzijn te verhogen.

Daarom geven we eigenlijk die hogere leringen over karma, omdat jij zelf iets kunt doen betreffende die impuls. Je hebt de Karmische Raad niet nodig om dat voor jou te doen. Dat gezegd hebbende, er is natuurlijk wel een Karmische Raad, en zij kijken naar de planeet, en zij kijken naar alle mensen op de planeet. Ze kijken niet naar sommige mensen persoonlijk, omdat die in een bepaalde groep zitten die geen hulp kan ontvangen, maar de Karmische Raad kijkt naar mensen die op het spirituele pad zijn; ze kijken naar jullie afzonderlijk om te zien of er een bepaalde karmische impuls naar je terugkomt, of die een bepaald effect op je fysieke leven zou kunnen hebben als je dicht bij een doorbraak naar een hoger niveau bent, waarop je die impuls kunt verteren, maar nog niet helemaal zit. Met andere woorden, er kunnen momenten zijn waarop de Karmische Raad het terugkomen van je karma vertraagt, omdat zij oordelen dat dit je groei zou verstoren als het naar het fysieke niveau zou afdalen. En door dit te vertragen krijg je de kans om je bewustzijn te verhogen, waardoor je het zelf kunt verteren. Dat gebeurt soms. Maar met dit proces kun jij je niet bemoeien. Je kunt geen oproepen doen of een brief schrijven aan de Karmische Raad om hen te vragen om een bepaald karma dat naar je terugkomt apart te zetten, omdat jij je daar niet eens van bewust bent. Zelfs als dat wel zo was, is het een onpersoonlijke beoordeling van de Karmische Raad en die wordt niet gebaseerd op hoe jij je voelt, maar op de kans om te groeien. Zou dit je groei helpen als we dit opzij zetten? Of zou het eigenlijk je groei vertragen, omdat je de fysieke terugkeer moet ervaren. Er zijn gevallen bekend waarin ze bepaald karma opzij hebben gezet. En als jij daarna je bewustzijn verandert, dan laten ze de impuls los en wordt die verteerd in je drie hogere lichamen voordat die fysiek wordt.

Als je er aan de andere kant, niet voor kiest om je bewustzijn te verhogen, dan zal de Karmische Raad die impuls loslaten en dan wordt die fysiek, omdat je de kans hebt gekregen en er geen gebruik van hebt gemaakt. Dus nogmaals, door de leringen die je nu hebt, zouden we kunnen zeggen dat de beste manier om gebruik te maken van de Karmische Raad is dat je de leringen benut en probeert zoveel mogelijk gescheiden zelven los te laten als je kunt. En dan zal de Karmische Raad een beoordeling geven over wat jou helpt om op de beste manier te groeien. Maar je kunt dit niet beïnvloeden door oproepen aan hen te doen. Je kunt er invloed op uitoefenen door een vorige bewustzijnsstaat te ervaren, zodat je een poging kunt doen om die te transcenderen. Daar gaat karma over, omdat het leven op aarde daarover gaat.