Een vraag over het causale lichaam

Vraag: Ik ben in verwarring over het causale lichaam, die positieve momentums uit onze fysieke incarnaties in de opslagplaats boven in de hemel bewaart, kan dit ook meer beschreven worden? Wat verzamelen we precies in het causale lichaam?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

De eenvoudigste manier om dit te beschrijven is dat je elke ervaring die jij hebt zolang je in een fysiek lichaam leeft, die in veel gevallen hebt door je gescheiden zelven en waardoor jij een bepaalde situatie waarin jij zit als een negatieve ervaring beschouwt, waar jij niets positiefs uit kunt halen, die onaangenaam is en die jij wilt vermijden, maar waar jouw IK BEN Aanwezigheid vanaf de buitenkant naar kijkt, omdat die niet binnen deze externe of gescheiden zelven zit, en daardoor een totaal andere ervaring heeft. Uit elke ervaring die jij hebt, kan jouw IK BEN Aanwezigheid een positieve les of ervaring halen en juist die ervaring wordt opgeslagen in het causale lichaam.

Je vraagt je dan misschien af: “Wat als jij, de Bewuste Jij, een positieve ervaring krijgt of een ervaring die jouw bewustzijn uitbreidt, die jouw inzicht vergroot en het oude loslaat, wordt dat dan ook in het causale lichaam opgeslagen?” Dit antwoord is iets ingewikkelder, omdat het kan worden opgeslagen in een causaal lichaam, maar niet precies op de manier waarop jij het bekijkt vanaf het niveau van de Bewuste Jij, maar nogmaals het niveau van de IK BEN Aanwezigheid. Je zou dus kunnen zeggen dat de IK BEN Aanwezigheid bewaakt wat er naar jouw causale lichaam toe gaat, niet de Bewuste Jij. Jouw IK BEN Aanwezigheid bekijkt iedere ervaring van de Bewuste Jij en beslist of die naar het causale lichaam toe moet of niet.

Dan vraag je misschien: “Als je heel veel levens hebt gehad waarin je leed, waarin je arm was, een leven waarin niet veel gebeurde, wat kan de IK BEN Aanwezigheid daar uit halen?” Er zit wel een bepaald element in, omdat je zou kunnen zeggen dat ook als je vele levens hebt gehad waarin je hetzelfde patroon herhaalt, kunt zeggen dat er geen nieuwe ervaring bij zit voor jouw IK BEN Aanwezigheid. Hij heeft al gezien wat hij moet zien door dat type ervaring, maar toch kan hij die ervaringen verzamelen in het causale lichaam waarin ze dan geleidelijk aan een bepaalde massa kunnen bereiken die het jou gemakkelijker maken om je daarop af te stemmen met de Bewuste Jij en toegang krijgt tot wat we een verzameling herinneringen zouden kunnen noemen. Dat kan je helpen om te beslissen dat je die ervaring niet meer wilt herhalen. Je hebt er genoeg van. Dit kan je helpen om bewust het besluit te nemen dat je daarna op een hoger niveau brengt waarop je andere ervaringen begint te krijgen, een ander soort leven krijgt.