Het spirituele standpunt op het (niet) kunstmatig verlengen van het leven

Vraag: De meesters hebben al gesproken over hulp bij het sterven. Om het helemaal duidelijk te krijgen: als iemand een ziekte krijgt, zoals in het voorbeeld kanker, en de dokter zes maanden voor de waarschijnlijke dood de opdracht krijgt om die persoon te doden, maak je dan karma? Is het karma gelijk aan zelfmoord? En voor de dokters die daarbij helpen, is hun karma dan hetzelfde als bij moord? Wat kunt u voorstellen aan mensen als gids in de praktijk, wanneer het acceptabel wordt dat het leven wordt beëindigd, omdat dit alleen maar een manier is om pijn te vermijden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Dit is een ingewikkeld probleem omdat vrije wil vrije wil is, maar als je specifiek kijkt naar mensen die zich niet spiritueel van iets bewust zijn, dan kun je zeggen dat zij mogen doen wat zij willen doen en daarna de consequenties ervaren omdat dit de enige manier is om iets te leren. Dat geldt ook voor zelfmoord. Er zijn mensen die zelfmoord moeten plegen om erachter te komen dat er niets is veranderd.

Maar als de samenleving iets als dit legaal maakt, dan is het natuurlijk een heel andere kwestie en een samenleving zou dit niet legaal moeten maken nets zoals ze zelfmoord ook niet legaal mogen maken. Maar wanneer het spirituele mensen betreft, dan moet je begrijpen dat een ziekte aantrekken altijd het potentieel heeft om er iets van te leren. En daarom wil je als algemene regel in leven blijven tot je geleerd hebt wat je moest leren van die ervaring.

En als je een hoog bewustzijnsniveau hebt, dan kan het zijn dat je zover komt dat je zegt: “Ik heb geleerd wat ik moest leren, het heeft geen zin om die pijn te ervaren.” Maar het kan ook zijn dat je er eenvoudig voor kiest om die situatie te verdragen en de ziekte natuurlijk te laten verlopen.

Er zijn natuurlijk veel manieren om mensen kunstmatig in leven te houden en het is geoorloofd om dat te weigeren. Door gewoon te zeggen: “Ik wil niet kunstmatig in leven worden gehouden. Ik wil niet in een coma zijn.”, bijvoorbeeld, maar “Ik wil zelfs niet bij bewustzijn worden gehouden en pijn verdragen wanneer dit niet het natuurlijke verloop van de ziekte is.” En als dit met een bepaald begrip wordt gedaan, dan wordt er geen karma gemaakt door die persoon of de dokter. Maar het is geen kwestie of de dokter actief iets doet, het is meer het niet verlengen van het leven op een kunstmatige manier.

Mensen die in een lagere bewustzijnsstaat zijn, maken karma en de dokter maakt ook karma. Het is niet gelijk aan moord, dat gebeurt zonder dat iemand erom vraagt, maar je maakt zeker karma in zo’n situatie.