Doe beter je best en maak contact met de meesters waar ze nu zijn

Vraag: Wat is het spirituele belang van het Huis van Rakoczy en welke bedoeling heeft dit in verband met het bewustzijn van de mensen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Estland:

Tegenwoordig heeft dit haar belang verloren. Er werd in vorige dispensaties over gesproken, omdat wij een ander beeld van ons gaven dat was aangepast aan het niveau dat de mensen in die tijd hadden. Veel studenten van geascendeerde meesters hebben besloten dat zij daar naartoe wilden, naar die specifieke plek toe reizen, daar mediteren, net zoals er studenten van geascendeerde meesters zijn die naar andere locaties zijn gereisd waar wij van zeiden dat we daar fysieke retraiteverblijven hadden. Enkelen hebben daar echte ervaringen gehad, veel mensen hebben er ervaringen gehad die niet van de geascendeerde meesters komen.

In het Aquariustijdperk, in de huidige dispensatie, heeft het niet veel betekenis en dat kun je zien aan het feit dat wij er niet over hebben gesproken. Je moet begrijpen dat deze dispensatie voor mensen in het Aquariustijdperk is, voor het bewustzijn in het Aquariustijdperk. En dat het anders is dan een paar decennia geleden toen wij een andere boodschapper hadden in een andere dispensatie. Het is gewoon een kwestie dat wij het bekijken vanuit ons perspectief en niet vanuit het perspectief van de studenten van geascendeerde meesters die nog steeds vastzitten in het bewustzijn waarvoor wij die vorige dispensaties hebben gegeven. Veel studenten willen geen hoger bewustzijn krijgen; zij willen niet hun bewustzijn verhogen en zich afstemmen op wat wij tegenwoordig uitbrengen. Sommigen lezen onze dictaten, maar doen dat niet met een neutrale gemoedstoestand. Zij hebben door vorige dispensaties een bepaald idee over hoe wij ons tot uiting moeten brengen, welke leringen wij moeten geven, welke woorden we moeten gebruiken en op welke manier, en zij proberen dat die lading mee te geven.

Met andere woorden, in plaats van te luisteren naar wat wij zeggen, hebben zij een beeld in gedachten van wat wij moeten zeggen en zijn alleen maar op zoek naar iets om te bevestigen dat wat zij zoeken tegenspreekt, zodat zij de huidige boodschapper en dispensatie kunnen afwijzen. Zij zijn niet neutraal. Zij luisteren niet naar wat we eigenlijk zeggen. Dit is nogmaals een van de problemen van de geascendeerde meesters. Wij geven een bepaalde lering; we geven een bepaalde dispensatie. Het was de bedoeling dat dit de mensen op een bepaald bewustzijnsniveau zou brengen. De leringen die wij vroeger hebben uitgegeven, waren niet bedoeld om studenten op het honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau te brengen, omdat dit niet kon in de dispensatie in het Vissentijdperk. Die waren bedoeld om de mensen die bij de Summit Lighthouse zaten op het zesennegentigste niveau te brengen. Die leringen waren bedoeld om de mensen op het zesennegentigste bewustzijnsniveau te brengen, terwijl jullie manieren hebben om van het zesennegentigste op het honderdvierenveertigste niveau te komen. Er kunnen studenten zijn die voelden dat zij maximaal waren gegroeid in de dispensatie van de Summit Lighthouse. Ze zijn zoveel gegroeid als ze maar konden in die dispensatie, maar onder hen zijn studenten die toen besloten dat hun kijk op de geascendeerde meesters de allerhoogste was op grond van die dispensatie, het beeld dat zij van de geascendeerde meesters hadden gevormd en onze leringen en hoe wij die moesten brengen, is het allerhoogste beeld, het allerhoogste niveau.

Nu gebruiken ze dat beeld om de boodschapper in deze dispensatie te beoordelen. En misschien accepteren ze deze boodschapper wel, omdat zij voelen dat het wel enigszins overeenkomt. Misschien wijzen ze deze boodschapper af omdat ze het gevoel hebben dat wij anders zijn, wij maken ons anders kenbaar, en dat is ook zo. Maar zij willen zich niet realiseren dat wij verder zijn gegaan. Wij hebben bij de Summit Lighthouse of de I AM beweging, of nog andere, gedaan wat wij wilden doen. Maar wij zijn nu verder gegaan en dat kon in die tijd nog niet.

Het is niet een kwestie van een oud beeld overzetten. Het gaat erom dat je op een neutrale manier luistert naar wat wij zeggen, de woorden te lezen met een neutrale gemoedstoestand en te zeggen: “Waar zitten de meesters tegenwoordig? En hoe kunnen wij beter ons best doen en contact maken met waar zij tegenwoordig zitten in plaats van waar ze dertig jaar geleden zaten.” De vraag is eenvoudig: Waar wil je contact mee hebben?” De geascendeerde meesters die wij tegenwoordig zijn of de dispensatie die vele jaren geleden is opgehouden – die is gestopt, mijn geliefden! De geascendeerde meesters die zich door de Summit Lighthouse hebben uitgedrukt bestaan niet meer in het geascendeerde rijk. Wij hebben onszelf getranscendeerd. Er zijn studenten die hebben geluisterd naar de dictaten van mij, Saint Germain, of de dictaten gelezen hebben, die ik via deze boodschapper heb gegeven en zeiden: “Dit is niet dezelfde Saint Germain. Hij is heel anders. De manier waarop hij spreekt, de woorden die hij gebruikt, zijn heel anders. Dit kan niet dezelfde meester zijn.” Ze hebben helemaal gelijk, ik ben niet dezelfde meester van dertig jaar geleden. Ik heb mezelf een miljoen keer getranscendeerd in dertig jaar. De vraag voor jullie is, als je student bent geweest van de vorige dispensatie, hoeveel heb jij jezelf dan getranscendeerd in die tijd? En ben je bereid om jezelf te transcenderen zodat je mij bij kunt houden? Zodat je met mij in contact kunt blijven, zoals ik nu ben en niet op de manier waarop je mij ooit zag op grond van hoe ik mij decennia geleden tot uiting heb gebracht. De vraag is of je wilt zijn waar ik ben of waar ik ooit was. Dat is de vraag.