De verschillen tussen eerdere en huidige leringen (leren) van geascendeerde meesters

Vraag: Kun je de verschillen bespreken tussen eerdere leren van geascendeerde meesters, vooral die van de I AM dispensatie en de dictaten die nu worden gegeven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Dit zou een heel erg lange verhandeling kunnen worden, maar ik zal je de korte versie geven. Het belangrijkste verschil is eenvoudig het verhogen van het collectieve bewustzijn. Een ander belangrijk verschil is de verschuiving van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk. Als je kijkt naar de I AM beweging dan zie je dat dit een heel grote beweging werd, die grote aantallen mensen aantrok die decreten aan de violette vlam opzeiden. Dit had grote invloed op het verhogen van het collectieve bewustzijn. Omdat het collectieve bewustzijn werd verhoogd, konden we meer nuance aanbrengen en diepgaandere leringen geven dan op de manier van de I AM beweging. Er staan nog steeds een paar zeer tijdloze goede leringen over de IK BEN Aanwezigheid in het decretenboek van de I AM beweging, maar desondanks moet je begrijpen dat de I AM beweging vooral een uitdrukkingsvorm was van die tijd en het bewustzijn uit die tijd. Als je bijvoorbeeld het boek ‘Unveiled Mysteries’ neemt, dan zou je kunnen zeggen dat dit in principe een spionnenverhaal is met geascendeerde meesters als deelnemers. En dat kwam doordat in die tijd veel mensen hier op konden reageren. Als je dit boek vergelijkt met het boek ‘Mijn Levens met’, dan zie je dat de laatste op een andere manier wordt verteld, veel meer psychologisch is en dieper gaat. Dit boek had je niet kunnen uitbrengen in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Maar de reden dat het nu wel kon worden uitgegeven, komt gedeeltelijk door al het werk dat studenten van de I AM beweging hebben verricht. En natuurlijk ook door de Summit Lighthouse, Bridge to Freedom, de Roerichs en anderen. Omdat het bewustzijn wordt verhoogd door één beweging, kunnen we iets uitbrengen dat verder gaat.

Theoretisch zouden we progressieve openbaring kunnen blijven uitgeven in één specifieke beweging. Maar de moeilijkheid tot dusver was dat mensen in die bewegingen heel erg gehecht raakten aan niet alleen de leringen, maar dat niet alleen de leringen zelf, maar ook de vorm van die leringen: de manier waarop ze werden gegeven en men was ook gehecht aan het gevoel dat hun beweging enigszins van episch belang was. Het was de hoogste spirituele lering op de aarde of dat het heel belangrijk was om het bewustzijn te veranderen. Dit betekende dat de mensen in gedachten niet flexibel genoeg waren om de hogere leer te accepteren die kon worden gegeven vanwege het werk dat zij hadden verricht. Daarom zijn we met een nieuwe beweging begonnen. Er was ook duidelijk de tendens om zich al te veel aan de boodschapper, of boodschappers, te hechten en daarom niet open te staan voor een andere boodschapper. Maar aan de andere kant hoeven progressieve openbaringen niet in één organisatie door te blijven gaan en soms kan het nuttig zijn om een duidelijk eind te maken aan een specifieke dispensatie, zodat de mensen weten waar die organisatie voor staat, en dat zij die lering kunnen vinden en er gebruik van maken. En wanneer ze eraan toe zij, kunnen ze een stap omhoog doen naar de volgende leer.

Wat betreft discrepanties: één voorbeeld van een discrepantie is de kaart van de I AM beweging, waarop geen Christuszelf staat. De kaart van de Summit Lighthouse heeft wel een Christuszelf als tussenpersoon tussen de IK BEN Aanwezigheid en jou. In deze organisatie hebben we geen kaart meer. Dat komt omdat wij niet willen dat de aandacht te veel uitgaat naar uiterlijke plaatjes. Daarom moedigen wij in deze organisatie het gebruik van plaatjes niet aan, omdat een beeld niet een geascendeerde meester kan vertegenwoordigen. En als je te veel jouw aandacht op een beeld richt, dan kun je er te veel aan gehecht raken en misschien niet verder kijken en contact maken met onze Aanwezigheid.

Natuurlijk kun je ook kijken naar verschillen in de focus op decreten en de decreten die werden gegeven. Je kunt zien dat wij ons in deze dispensatie minder richten op decreten en meer op de invocaties die iets opschudt in de psyche van de persoon die hem opzegt, of in het collectieve bewustzijn in plaats van alleen maar de energie op te roepen. De reden dat wij dit kunnen doen in deze dispensatie is voornamelijk omdat er in de vorige dispensaties heel veel decreten zijn opgezegd heel veel violette vlam is opgeroepen, dat er zoveel licht is opgeroepen dat wij nu naar het volgende niveau kunnen gaan en ons meer richten op het opruimen van de overtuigingen die ons gevangen houden, en niet alleen maar energie op te roepen.