Dualiteit in de Gouden Eeuw

Vraag: Wordt de Gouden Eeuw van Saint Germain beïnvloed door de dualiteit of wordt die getranscendeerd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Estland:

Natuurlijk wordt de Gouden Eeuw niet beïnvloed door de dualiteit, maar het neemt tijd voor de aarde het hele dualiteitsbewustzijn kan transcenderen. Er zullen in ieder geval nog een paar eeuwen, en misschien wel langer, bepaalde groepen mensen zijn die nog steeds vastzitten in het dualiteitsbewustzijn en dat nog moeten doorwerken. Maar dit zal de vooruitgang van de Gouden Eeuw niet verhinderen, omdat steeds meer mensen de dualiteit loslaten en het Gouden Eeuwbewustzijn zullen krijgen. Nogmaals, vanwege het uitoefenen van vrije wil zal de situatie hetzelfde zijn als nu. Het zal ook in de Gouden Eeuw zo zijn, omdat er net zoals nu mensen op verschillende bewustzijnsniveaus zijn op de aarde en dat mag op deze planeet nog steeds. En dat zal ook het geval zijn in de begineeuwen van de Gouden Eeuw, er zullen wat verschillen blijven.

Maar het is duidelijk dat er een moment komt waarop we verder de Gouden Eeuw ingaan en de meerderheid van de mensen niet in de dualiteit zal zijn en zich heel erg bewust wordt van wat de dualiteit is en hoe dat mensen beïnvloedt en wat dat in het verleden heeft gedaan. En men zal steeds vastberadener mensen met het dualiteitsbewustzijn uit posities van leiderschap weren. Dit begint al enigszins te komen, zij het in primitieve vorm, omdat mensen zich steeds meer bewust worden van narcisten, psychopaten en sociopaten. En het bewustzijn begint te komen dat dit soort mensen niet onze leiders kunnen zijn, omdat dit alleen maar tot rampen leidt. Dit wordt natuurlijk erg versterkt als we verder in de Gouden Eeuw komen.