De betrokkenheid van jonge mensen bij klimaatveranderingen

Vraag: Veel mensen, vooral jonge mensen zijn gepassioneerd, zelfs fanatiek tegen fossiele brandstoffen en activiteiten die koolstof uitstoten. Ze zeggen dan dat zij strijden om de aarde te redden van opwarming. Er is een theorie die zegt dat mensen een herinnering in hun ziel bewaren dat mensen kunnen zorgen voor wereldrampen. De gevallen wezens bespelen dat geheugen en geven als valse reden op dat de ramp wordt veroorzaakt door vervuiling en niet het gevallen bewustzijn en karma, omdat je het licht verkeerd hebt gebruikt. Ben je het eens met die uitspraak? Zou je ook alsjeblieft kunnen bespreken of de theorie over opwarming van de aarde klopt? Als het een leugen is, wie zit daar dan achter en waarom? En tot slot, waarom trappen heel veel mensen, vooral jonge mensen, in die leugen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

We hebben al eerder over opwarming van de aarde gesproken en gezegd dat het een theorie is die bedacht is door de gevallen wezens om vooral de mensen te kunnen manipuleren. Er is echter wel een bepaalde opwarming van de aarde, maar die wordt veroorzaakt door het feit dat het collectieve bewustzijn achterblijft bij waar het zou moeten zijn. En dat zorgt voor een bepaalde frictie waardoor de planeet opwarmt. Maar dit wordt niet gecreëerd door fossiele brandstoffen. Het is iets wat door mensen wordt gecreëerd. Het kan echter alleen maar verholpen worden als de mensen hun bewustzijn verhogen, niet door minder uitstoot van fossiele stoffen. Zelfs als je morgen die uitstoot, of de CO2 uitstoot, zou verminderen, dan nog zou de planeet blijven opwarmen, niet heel veel, maar het zou wel door blijven gaan.

Dus je theorie is juist dat de gevallen wezens veel van die ideeën hebben bedacht, omdat ze aansluiten bij het feit dat er mensen zijn die weten dat menselijke wezens veel rampzalige gebeurtenissen op aarde kunnen veroorzaken die verstoring van de weerspatronen en aardbevingen kunnen veroorzaken enzovoort, zoals ik al heb verteld in veel van de vroege leringen die aan deze dispensatie zijn gegeven, maar ook in vorige dispensaties. Waarom trappen heel veel jonge mensen hierin? Nu, omdat het eigenlijk zo is dat een groeiend aantal mensen toe is aan wat Abraham Maslow de behoefte aan zelfactualisatie heeft genoemd, zoals we hebben gezegd, waardoor je begint om jezelf te actualiseren en ze opgegroeid zijn in een anti-spirituele samenleving waarin noch het christendom noch het materialisme houvast geeft over wat het betekent om jezelf te actualiseren en hoe je dat moet doen; zij zijn ontevreden, zij zijn ontevreden over het leven, zij hebben het gevoel dat er iets aan ontbreekt, dat er iets niet klopt.

Zij hebben ook het gevoel dat zij hier zijn om positieve invloed uit te oefenen. Ze zijn dus op zoek naar een soort doel en daarom worden ze misleid om niet alleen hun goede intenties en hun jeugdige uitbundigheid te besteden aan het klimaatprobleem, maar ook aan veel andere problemen, omdat zij denken dat dit iets doet voor de planeet, omdat zij weten dat zij hier zijn om iets te doen. Maar zij zijn hier eigenlijk om hun bewustzijn te verhogen. En dat is nu juist wat hen niet geleerd is tijdens hun opvoeding. Maar zij kunnen het gevoel hebben dat zij iets doen door een van die doelen na te streven en natuurlijk zijn ook veel van hen nog niet aan zelfactualisatie toe, want zij hebben zich nog niet bevrijd van het zwart-witdenken. Zij denken dus dat er een eenvoudige manier moet zijn om te zien wat er verkeerd gaat op de planeet, omdat zij wel aanvoelen dat er iets niet klopt en dat er een eenvoudige oplossing voor moet zijn.