De effecten van een nucleaire explosie op de menselijke ziel

Vraag: Wanneer er een atoomoorlog is geweest, en er zielen zijn gedood door die bom; daarover heb ik gehoord dat zo’n bom zo vernietigend is dat zelfs het energieveld van de ziel wordt vernietigd, is dat zo? Wat gebeurt er wanneer iemand dat ervaart?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Estland:

Het mag duidelijk zijn dat een nucleaire explosie heel intens is, maar in de eerste plaats op fysiek niveau. De explosie zelf maakt fysieke energie vrij, het is een fysieke bom, het is een fysieke explosie. Het effect op het emotionele, mentale en identiteitsniveau wordt niet geproduceerd door de bom, maar door de reactie van de mensen erop. Wanneer er dus heel veel mensen tegelijkertijd zo’n gewelddadige dood sterven, komt dit heel erg vrij in het emotionele, mentale en identiteitsrijk. Dit kan de zielen beschadigen, vooral degenen die wat zwakker waren op het moment dat het gebeurde. Maar zielen kunnen dit desondanks overleven en zonder al te veel problemen overwinnen. Het zou natuurlijk helpen als ze een spirituele lering hadden over hoe zij hun aura kunnen helen, maar er zijn zielen die Hiroshima en Nagasaki hebben doorgemaakt en tegenwoordig, één of twee incarnaties later, relatief heel zijn. Dus het is niet zo’n enorme ramp, het is zeker niet iets wat mensen niet kunnen overwinnen. Dat wil niet zeggen dat ik de ernst van atoomwapens minimaliseer, maar het is ook niet nodig om het op te blazen tot iets heel desastreus wat alle vernietigt.