Het zwart-witdenken in Rusland en de V.S.

Vraag: Welk dualistisch geestenpaar wordt gedeeld in de psyche van de burgers van het voormalige Rusland en burgers in de V.S.?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

De belangrijkste is het zwart-witdenken, omdat de onderliggende overtuiging is dat elke vraag kan worden gereduceerd tot een eenvoudig ja of nee, je bent ergens voor of je bent er tegen. Maar er zijn veel variaties op die dualistische geesten die zijn gemaakt: het kapitalisme, het communisme, bijvoorbeeld zijn twee dualistische polariteiten, omdat je ziet dat er één altijd gelijk heeft en de ander niet. En het maakt niet uit of je gelooft of het communisme gelijk heeft en het kapitalisme ongelijk of andersom. Je zit vast in het dualistische denken dat je maar twee opties hebt.

Veel Russen zijn nog op zoek naar een systeem, een eenvoudige oplossing die juist is. Daarom stonden ze open voor manipulatie door het communisme. En veel mensen in Amerika doen hetzelfde. Zij geloven dat het kapitalisme een systeem is dat voor zichzelf zal zorgen en de markt zal reguleren. Maar zoals we hebben geprobeerd te tonen aan de mensen die hier open voor staan, moeten we een stap verder gaan dan eenvoudig in zwart-wit denken en beseffen dat de problemen op de wereld veel complexer zijn, veel genuanceerder en meer facetten hebben. Je kunt niet zoeken naar simplistische oplossingen en zeggen dat het of dit of dat is. Wanneer er een discussie ontstaat over twee opties waarbij de ene juist is en de andere niet, dan weet je dat die discussie is gemanipuleerd door de gevallen wezens en dat die berust op zwart-witdenken.