Komen er nog meer sferen?

Vraag: Is dit de laatste sfeer, of komen er nog meer? Men zegt dat er meer sferen dan deze zijn en dat het voor de Schepper moeilijker is om eenzijn te voelen. Alles lijkt gescheiden te zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Het is niet moeilijker voor de Schepper. Het is moeilijker voor de wezens die in dichtere sferen leven. Er komen meer sferen, maar dit is geen onderwerp waar jij je zorgen over hoeft te maken, vooral niet wanneer je bent geïncarneerd op een planeet als de aarde. Maar ja, er zullen meer sferen komen. Hoeveel is nog niet vastgesteld, omdat de Schepper dit besluit neemt naarmate we verder komen.

Je zou kunnen zeggen dat de bedoeling van het scheppen van sferen, de bedoeling van het scheppen van compactere sferen, in principe is dat er meer kansen om te groeien worden gecreëerd. Maar er kan een moment komen waarop sferen zo dicht worden dat er maar weinig levensstromen meer kunnen ascenderen. In dat geval zou de Schepper misschien ook kunnen beslissen dat het niet zinvol is om met dit proces door te gaan. De Schepper zou ook kunnen beslissen om de manier waarop sferen geschapen worden, te veranderen. Het is niet alleen een kwestie van doorgaan op een bepaald spoor en ze steeds compacter te maken, omdat de Schepper andere manieren kan bedenken om de sferen te scheppen. Maar nogmaals, dit is een onderwerp dat niet erg relevant voor jullie is, vooral op een planeet als deze.