Wat was er voor onze wereld van vorm werd geschapen?

Vraag: Voor de eerste sfeer werd geschapen, bestond er alleen het Al en de Schepper, wat gebeurde er in het spirituele rijk, omdat er toen geen sferen bestonden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Er was geen spiritueel rijk zoals wij dat kennen, omdat onze definitie is dat jullie de laatste sfeer hebben en dat alle sferen die zijn geascendeerd, het spirituele rijk vormen. Toen alleen het Al er was, was er geen wereld van vorm zoals wij het noemen. Er waren wel andere werelden van vorm dan die ene waar wij in zijn. Maar spirituele rijken zoals wij ze tegenwoordig noemen, bestonden toen niet. We hebben al vaker aanwijzingen gegeven, lange tijd geleden hebben we leringen gegeven, maar het is eigenlijk onmogelijk om dat in woorden te beschrijven, omdat het zover afligt van een niet-geascendeerde sfeer. Dus in feite moet ik net als in tv-series zeggen: “Wordt vervolgd nadat je ascendeert.”