Blind vertrouwen op het spirituele pad

Vraag: Wat zijn de voors en tegens van blind vertrouwen op het spirituele pad?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Er zijn geen voors van blind vertrouwen op het spirituele pad. Je kunt geen vooruitgang boeken op een spiritueel pad als je blind vertrouwen hebt. Zoals Gautama net in zijn dictaat heeft gezegd, moet je de Alpha en Omega benutten van kritisch nadenken en intuïtieve ervaringen en op die manier kom je verder. De gevallen wezens hebben blind vertrouwen gecreëerd, omdat zij opnieuw een label hebben gemaakt en dat met gezag geprojecteerd om de mensen te laten accepteren dat zij nooit verder durven te gaan dan het label.