Het standpunt van Kim op het achterlaten van de aarde

Vraag: Deze vraag is voor Kim. Klopt het dat dit je laatste leven is?

Antwoord door Kim Michaels:

Ja, tenzij ik een afschuwelijke fout maak. Het heeft bijna geen zin om een vraag als deze te beantwoorden, omdat wij hier zitten met ons huidige bewustzijnsniveau en alle illusies die wij nog steeds hebben tot we op het honderdvierenveertigste niveau komen. En als we eenmaal buiten ons lichaam zijn, krijgen we een perspectief dat we nu nog niet hebben en dat betekent ook dat er dingen kunnen veranderen; je kunt je voor je ascensie geplaatst hebben maar aangeboden hebben om weer opnieuw te incarneren of misschien heb jij je wel niet voor je ascensie gekwalificeerd hoewel je dat wel dacht. Maar op dit moment heb ik het idee dat ik definitief niet meer terug hoef te komen. En op dit moment kan ik niet begrijpen waarom ik daarvoor zou kiezen. Maar nogmaals, dat zou kunnen veranderen, als je een ander perspectief hebt. Ik denk hier niet eens meer aan. Ik ga die brug over als het zover is, omdat ik weet dat er anders naar kijk wanneer ik buiten mijn lichaam ben.