Wat ons afhoudt van Christusschap tot uiting brengen

Vraag: Wat is vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters het meest voorkomende probleem dat studenten van geascendeerde meesters afhoudt van het tot uiting brengen van Christus?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, Washington D.C. (VS):

Er is geen meest voorkomend probleem, omdat dit voor de mensen persoonlijk is. We hebben diverse leringen gegeven en opmerkingen gemaakt over meerdere aspecten. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat het meest voorkomende probleem voor avatars is dat je het geboortetrauma hebt opgelopen, en toen het oerzelf hebt geschapen en andere zelven die berusten op de overtuiging dat je jezelf niet kan uiten op aarde, dat je jezelf beter niet kunt uiten op aarde. Het is gevaarlijk om jezelf op aarde tot uiting te brengen en al dat soort mechanismen.

In die zin is het meest voorkomende probleem natuurlijk de gescheiden zelven, maar omdat jullie hier allemaal een individuele versie van hebben, is het iets wat op individuele basis moet worden opgelost. Dus we zouden opnieuw kunnen zeggen dat studenten de boeken ‘Mijn Levens met’ ‘Healing your Spiritual Traumas’ en de drie andere boeken door moeten werken om aan het oerzelf en het geboortetrauma te werken. Dat zou een belangrijke invloed kunnen hebben over hoe je ten opzichte van de aarde staat, hoe jij je voelt over het feit dat je geïncarneerd bent, en je daarom vrij moet voelen om je op aarde tot uitdrukking te brengen.