De incarnaties van Jezus

Vraag: Hoeveel incarnaties had Jezus op planeet aarde voor hij van de planeet ascendeerde?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Het heeft geen zin om een getal te geven. Wat doet het ertoe? Zoals in het boek ‘Mijn Levens met’ staat, ben ik hier bijna tweemiljoen jaar geïncarneerd en dat waren dus heel wat levens. Hetzelfde geldt voor veel avatars en veel oorspronkelijke bewoners die duizenden en duizenden incarnaties hebben gehad. Voor sommigen is het misschien ontmoedigend om te beseffen dat je zoveel incarnaties hebt gehad. Ik weet dat veel studenten van geascendeerde meesters het idee hadden dat ze ogenblikkelijk zouden ascenderen of heel snel zouden ascenderen. En dit is gedeeltelijk aangemoedigd doordat wij hebben gezegd dat jij, als je bepaalde leringen toepast en genoeg decreten aan de violette vlam opzegt, na dit leven kunt ascenderen, of misschien na nog één incarnatie. Maar dat komt omdat wij het hebben over bepaalde mensen die al heel lang geïncarneerd zijn.

De waarheid is dat je de lessen die je moet leren op een dichte planeet als de aarde niet in theorie kunt leren, je moet bepaalde ervaringen krijgen, waarin je dezelfde ervaring blijft herhalen tot je er genoeg van krijgt. Onthoud dat ik niet voor de eerste keer op aarde kwam met het bewustzijn dat ik in mijn laatste incarnatie had, ik kwam op het achtenveertigste niveau net zoals iedereen.

Je moet dus vele keren incarneren waardoor wij iets ervaren, want alleen als wij het hebben ervaren, bouwen we momentum op in het causale lichaam dat je op het niveau van de Bewuste Jij op den duur laat beslissen dat je hier genoeg van hebt.