Kinderen krijgen en vrije wil

Vraag: Tien jaar geleden ontdekte ik dat ik zwanger was. Ik had het gevoel dat ik niet toe was aan een baby en raakte in paniek. Ik besloot om contact te zoeken met de ziel van de baby en ik vroeg hem om niet te komen, maar terug te komen wanneer ik er klaar voor was. Ik sprak twee dagen lang met die ziel en toen ging hij weg en daarna kreeg ik een miskraam. Als student van geascendeerde meesters heb ik geleerd dat je niet een andere levensstroom de kans moet ontnemen om te groeien. Hoewel ik in die tijd dacht dat die oplossing beter was dan een abortus, vraag ik me af hoeveel verschil er in zit als je iemand het leven ontneemt? Wat is de consequentie van die beslissing voor mij en ook voor die levensstroom? Ik heb het gevoel dat ik hem iets verschuldigd ben. Ik heb het gevoel dat ik hem iets schuldig ben door de kans die ik aanpakte uit onwetendheid en angst.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Je beschrijft hier een proces dat op een veel hoger bewustzijnsniveau ligt dan veel mensen die een abortus hebben, omdat zij zo gefrustreerd zijn en geen enkele manier zien om een kind op te voeden. Eigenlijk is er niets mis – ik ben terughoudend om dit woord te gebruiken – met dit proces. Je moet inzien dat de ziel die komt natuurlijk een kans krijgt en vrije wil bezit, maar jij bezit ook vrije wil.

In onze leringen over abortus hebben we zelfs gezegd dat je als geïncarneerd persoon het recht hebt om te beslissen of je kinderen wilt of niet en hoeveel. Daarom zijn wij niet net als de katholieke kerk tegen anticonceptie, omdat je het recht hebt om bijvoorbeeld te zeggen dat je geen kinderen wilt, of twee kinderen, of één kind of hoeveel je maar wilt. Je hebt het recht om dat te beslissen.

We geven geen lering zoals de mormonen waardoor vrouwen min of meer gevangen zitten in het baren van negen of meer kinderen, wat hun hele leven in beslag neemt. Je moet begrijpen dat als je dat niveau van intuïtief bewustzijn bezit, het heel goed is om met de ziel die komt te spreken en te vragen om zijn incarnatie uit te stellen. Als de ziel daarmee instemt en weggaat, dan is dit de uitwerking van vrije wil. Je hoeft je hier niet schuldig over te voelen.

Of je verplicht bent om die ziel de kans te geven is iets wat jij intuïtief moet beslissen. Ik zou je sterk adviseren om te kijken naar het gevoel van verplichting, het gevoel van angst, elk gevoel van schaamte, en te begrijpen dat dit van gescheiden zelven komt. Werk er dan aan om die gescheiden zelven kwijt te raken, omdat je dan in een neutrale gemoedstoestand komt. Dat betekent dat je intuïtie sterker wordt.

In veel gevallen is de ziel al verder gegaan en heeft een andere manier gevonden om ondertussen te incarneren. Maar als dat niet zo is, dan moet je iets intuïtief aanvoelen en dan een beslissing nemen op grond van je intuïtie, niet op basis van een angst of schaamte in je gedachten.

Kinderen krijgen is een heel complexe kwestie. In vorige dispensaties van geascendeerde meesters hebben we meer zwart-wit leringen gegeven en daar heerste een bepaalde cultuur die meer zwart-wit was. Dit kwam door het Vissentijdperk. In het Aquariustijdperk moet er een minder zwart-witbeeld van komen. Dit betekent dat je veel dingen op een dieper niveau moet gaan begrijpen en op een dieper niveau moeten worden besproken.

Ik kan je wel zeggen dat naarmate we verder in de Gouden Eeuw komen er een moment zal komen waarop er geen wet tegen abortus is, omdat vrouwen het recht op abortus hebben, maar er zal ook een tijd komen waarin er tegelijkertijd een toestand zal zijn waarin er maar heel weinig abortussen worden gepleegd, omdat vrouwen een veel hoger bewustzijnsniveau hebben en dat houdt in dat een ongeplande zwangerschap zeldzaam wordt.

Niettemin moet je zeggen dat vanwege de realiteit van de vrije wil, als een vrouw zich bewust is van het bestaan van zielen en hoe een zwangerschap een kans voor die ziel kan betekenen, als een vrouw dat bewustzijn bezit, zij ook dat recht heeft, het recht om haar vrije wil te benutten, en ervoor kan kiezen om niet zwanger te raken of de zwangerschap door te laten gaan, niet een kind te krijgen op dat moment of helemaal geen kind te krijgen.

Dit recht bezit je binnen de Wet van Vrije Wil. Je zou kunnen zeggen dat gezien de genuanceerdere lering die we tegenwoordig geven over vrije wil, een paar leringen die wij eerder hebben gegeven, zich hebben bemoeid met de vrije wil van vrouwen door een heel erg zwart-witbeeld daarover te geven. En er waren zelfs vrouwen die besloten om nog een kind te krijgen om een ziel de kans te geven om op de wereld te incarneren, maar het stond niet in hun Goddelijke plan dat zij dat zouden doen. Je begrijpt dat er mensen zullen zijn bij bijna elke lering die wij geven, op een onevenwichtige manier zullen interpreteren in plaats van hun intuïtie te gebruiken om te voelen of dit in hun Goddelijke plan staat. Je moet begrijpen dat het gezien de complexiteit van het leven heel goed mogelijk is dat zij zwanger kan raken, maar dat het niet in haar Goddelijke plan stond om op dat moment een kind te krijgen. En dat betekent dat je kunt zeggen dat de vrouw zwanger raakt omdat zij haar intuïtie niet heeft gebruikt, anders was zij niet zwanger geraakt. Maar dit betekent niet dat de vrouw de situatie niet opnieuw zou kunnen beoordelen, haar intuïtie gebruiken om te bepalen: Is dit een onderdeel van mijn Goddelijke plan of niet? En wij willen natuurlijk altijd dat de mensen de meest bewuste keuzes maken die er maar mogelijk zijn. We hebben niet de houding dat vrouwen kinderen moeten krijgen om alleen maar kinderen op de wereld te zetten, als het geen onderdeel van het Goddelijke plan is dat zij hebben uitgekozen voor zij incarneerden.