Hoe vrij is de wil van de mensen?

Vraag: In het boek ‘Mijn Levens met’ staan een aantal leringen over vrije wil, waaronder hoe het mogelijk is dat mensen hun vrije wil gebruiken om anderen kwaad te doen of te doden, maar de geascendeerde meesters hebben ook besproken dat van degenen die anderen doden, hun vrije wil is overgenomen door gevallen wezens. Als jij je bemoeit met iemand van wie zijn geest is overgenomen door gevallen wezens, bemoei jij je dan met vrije wil? Zijn de karmische effecten anders afhankelijk van hoeveel de geest van iemand is overgenomen en hoe vrij hun wil eigenlijk is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

In de eerste plaats: iemand van wie de vrije wil is overgenomen door gevallen wezens, heeft geen vrije wil. Je bemoeit je niet met vrije wil. Maar de realiteit is natuurlijk dat iemand wel de keus heeft gemaakt die ertoe heeft geleid dat zijn geest werd overgenomen door de gevallen wezens; zij maken altijd meer dan één keuze, vele keuzes. Maar niettemin is de vraag over vrije wil eigenlijk hoe vrij de wil van mensen is? Voor de meeste mensen is die helemaal niet vrij. Zij maken vrijwel nooit vrije keuzes. Veel mensen maken al vele levens geen vrije keuzes meer, omdat zij zo erg zijn overgenomen door de gevallen wezens en het massabewustzijn.

Maar voor jou als spirituele student is de vraag niettemin of jij je wel of niet bemoeit met de vrije wil van mensen, of hoe vrij de wil van de mensen is omdat je niets wilt doen om mensen te dwingen. Je wilt je inzichten delen, jouw proces, jouw begrip, en andere mensen vrij laten om erop te reageren op de manier die zij willen. Dit is de uitdaging die wordt beschreven in het boek ‘Mijn Levens met’, omdat jij, wanneer je als avatar komt, het lijden op aarde ziet. Je begrijpt dat het komt omdat de mensen door de gevallen wezens zijn gemanipuleerd en jij wilt de mensen bevrijden. Maar de vraag is of jij de mensen wilt dwingen om zich door jou te laten bevrijden of respecteer je hun vrije wil? Want als jij mensen begint te dwingen, dan raak je geleidelijk aan betrokken bij het gevallen bewustzijn en dit is met vele avatars gebeurd, omdat je tegen de gevallen wezens begint te strijden of de mensen met geweld gaat bevrijden van de gevallen wezens. Dit helpt de aarde niet om zich te bevrijden van de gevallen wezens.