Het ervaren van totale pijn

Vraag: In het boek ‘Mijn Levens met’ ondergaat de hoofdpersoon de ervaring van totale pijn. Hij maakt zich los van zijn fysieke lichaam en zijn drie hogere lichamen kunnen daardoor worden geprogrammeerd. Dit openen om te worden geprogrammeerd door gevallen wezens beïnvloedt de hoofdpersoon om bepaalde overtuigingen die niet van hem zijn, mee te dragen en daarnaar te handelen. Wat is de bedoeling van dit mechanisme waardoor de gevallen wezens ons kunnen programmeren onder invloed van totale pijn? Waarom bestaat dit mechanisme?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Dit is geen mechanisme dat bestaat omdat God of de geascendeerde meesters dit geschapen hebben. Het is opnieuw een van de extreme consequenties van vrije wil. Wanneer de vrije wil te ver wordt doorgevoerd, dan is er geen enkele andere beperking meer zoals we hebben gezegd dan op het einde de tweede dood, omdat de IK BEN Aanwezigheid ervoor kiest om dat verlengstuk van zichzelf niet nog verder te laten voortbestaan. Maar tot op dat moment kan de IK BEN Aanwezigheid geen beperkingen opleggen aan de vrije wil, net zo min als God en de geascendeerde meesters. Dit mechanisme is in geen geval door God geschapen, maar door de gevallen wezens om iemand te kunnen manipuleren en om speciaal avatars te kunnen manipuleren en vernietigen en te verhinderen dat zij geen bedreiging vormen om niet meer op een planeet als de aarde te kunnen heersen.

Dit is iets waar jij als avatar je bewust van bent; je bent je van dat risico bewust. Maar veel van jullie hebben ervoor gekozen om de risico’s opzij te schuiven en wel te incarneren. Er is gezegd, en je kunt dat zeker over mij zeggen: “Dwazen gaan ergens heen waar engelen niet durven te komen.” En daarom hebben heel velen van ons ervoor gekozen om op onnatuurlijke planeten te incarneren. Maar dat wil niet zeggen dat dwazen niet kunnen groeien en iets leren wat ze niet konden leren als ze niet iets doms zouden doen. Dwazen kunnen in feite iets leren wat engelen niet kunnen leren. En dat is opnieuw een van de openbaringen van vrije wil.